نماد صنایع پتروشیمی کرمانشاه صنایع پتروشیمی کرمانشاه

  • 1399/01/09
  • نماد : كرماشا (صنایع پتروشیمی کرمانشاه)
  • آخرین قیمت : 5,001
  • حجم معاملات : 470,159
  • قیمت دیروز : 5,079
  • درصد تغییرات : -0.49%

كرماشا (صنایع پتروشیمی کرمانشاه)

نماد كرماشا
آخرین قیمت 5,001
قیمت پایانی 5,054
درصد تغییر قیمت -0.49%
تغییر قیمت -25
بالاترین قیمت 5,147
پایین ترین قیمت 5,000
قیمت دیروز 5,079
حجم 470,159
ارزش 2,370,368,004
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 13,893
حداکثر قیمت مجاز 15,355
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 3,419,037
واحد تحلیل مبین سرمایه
عملکرد سه ماه اول سال کرماشا
واحد تحلیل مبین سرمایه   صنایع پتروشیمی کرمانشاه   چهار شنبه 6 تیر 1397-9:45
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی تحلیلی پتروشیمی کرمانشاه
واحد تحلیل مبین سرمایه   صنایع پتروشیمی کرمانشاه   شنبه 2 تیر 1397-16:48
0
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت صنايع پتروشيمي کرمانشاه-کرماشا
سعید معزز   صنایع پتروشیمی کرمانشاه   چهار شنبه 13 اردیبهشت 1396-14:29
1
زمانبندی پرداخت سود پتروشیمی کرمانشاه-کرماشا
سعید معزز   صنایع پتروشیمی کرمانشاه   دو شنبه 11 اردیبهشت 1396-11:50
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "کرماشا"
علیرضا حسین پور   صنایع پتروشیمی کرمانشاه   پنج شنبه 29 مهر 1395-13:13
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "کرماشا"
علیرضا حسین پور   صنایع پتروشیمی کرمانشاه   پنج شنبه 31 تیر 1395-0:24
0
گزارش 12 ماهه "کرماشا"
علیرضا حسین پور   صنایع پتروشیمی کرمانشاه   سه شنبه 31 فروردین 1395-9:8
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کرماشا"
علیرضا حسین پور   صنایع پتروشیمی کرمانشاه   جمعه 21 اسفند 1394-6:44
0
گزارش 9 ماهه "کرماشا"
علیرضا حسین پور   صنایع پتروشیمی کرمانشاه   دو شنبه 28 دی 1394-11:1
0
گزارش 6 ماهه پتروشیمی کرمانشاه
علیرضا حسین پور   صنایع پتروشیمی کرمانشاه   یک شنبه 24 آبان 1394-8:20
0
پیغام ناظر
به اطلاع کليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند،معاملات ثانويه اوراق صكوك اجاره خليج فارس در نماد (صفارس412)از امروز دوشنبه مورخ 27/12/1397در بورس ا...