نماد شهد شهد

  • 1398/09/24
  • نماد : قشهد (شهد)
  • آخرین قیمت : 10,309
  • حجم معاملات : 35,837
  • قیمت دیروز : 9,913
  • درصد تغییرات : 3.99%

قشهد (شهد)

نماد قشهد
آخرین قیمت 10,309
قیمت پایانی 10,309
درصد تغییر قیمت 3.99%
تغییر قیمت 396
بالاترین قیمت 10,309
پایین ترین قیمت 10,309
قیمت دیروز 9,913
حجم 35,837
ارزش 369,443,633
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 17,524
حداکثر قیمت مجاز 19,368
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 160,000
بررسی تکنیکالی قشهد به سبک نئو ویو
سید ضیاء الدین طباطبائی   شهد   سه شنبه 25 تیر 1398-19:24
4
تصمیمات مجمع عمومی عادی قشهد
سعید معزز   شهد   شنبه 11 دی 1395-14:12
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم قند خوی-قشهد
سعید معزز   شهد   سه شنبه 7 دی 1395-8:8
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "قشهد"
علیرضا حسین پور   شهد   یک شنبه 24 مرداد 1395-15:34
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "قشهد"
علیرضا حسین پور   شهد   یک شنبه 29 فروردین 1395-23:18
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "قشهد"
علیرضا حسین پور   شهد   دو شنبه 28 دی 1394-13:45
0
شنیده ها "قشهد"
علیرضا حسین پور   شهد   پنج شنبه 28 آبان 1394-12:49
0
افزایش تقسیم سود "قشهد"
علیرضا حسین پور   شهد   یک شنبه 24 آبان 1394-7:35
0
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شهد (قشهد1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رسا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان مازندران(سمازن)، كارت اعتباري ايران كيش(ركيش)، شهد(قشهد)، فنرسازي زر(خزر)با توجه به عدم كشف قيمت در رو...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي شيشه و گاز(كگاز)و شهد(قشهد)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه بدون محدوديت نوسا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي پاكسان(شپاكسا)، قند نيشابور(قنيشا)، سيمان خزر(سخزر)، شهد(قشهد) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده ب...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(قشهد) دو شنبه 6 اسفند 1397-9:16

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت شهد(قشهد) باتوجه به تغييرات بيش از50درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده ...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شهد (قشهد1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رسا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت شهد (قشهد1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي شهد(قشهد)، نورد و توليد قطعات فولادي(فنورد)، حق تقدم استفاده نشده شركت سيمان قاين(سقاينح) با توجه به عدم كشف...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي سخت آژند(ثاژن)، عمران و توسعه فارس(ثفارس)، سرمايه گذاري توسعه آذربايجان(وآذر)، شهد(قشهد) جهت برگزار...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي شهد(قشهد)،سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم)،صنعتي پارس خزر(لخزر)،به پرداخت ملت (پرداخت)،گسترش سرمايه گذاري ايران ...