نماد س. صنایع‌شیمیایی‌ایران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

  • 1398/06/27
  • نماد : شيران (س. صنایع‌شیمیایی‌ایران)
  • آخرین قیمت : 10,836
  • حجم معاملات : 1,405,916
  • قیمت دیروز : 11,243
  • درصد تغییرات : -3.62%

شيران (س. صنایع‌شیمیایی‌ایران)

نماد شيران
آخرین قیمت 10,836
قیمت پایانی 10,893
درصد تغییر قیمت -3.62%
تغییر قیمت -407
بالاترین قیمت 11,211
پایین ترین قیمت 10,703
قیمت دیروز 11,243
حجم 1,405,916
ارزش 15,314,334,115
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 10,681
حداکثر قیمت مجاز 11,805
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 830,910
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی روند حرکتی شیران در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   یک شنبه 23 تیر 1398-10:30
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی گزارش فعالیت فصلی شیران
واحد تحلیل مبین سرمایه   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   یک شنبه 16 تیر 1398-10:4
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش اسفندماه شیران
واحد تحلیل مبین سرمایه   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   سه شنبه 6 فروردین 1398-12:39
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی نماد شیران در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   چهار شنبه 19 دی 1397-15:8
2
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صنایع شیمیایی ایران-شیران
سعید معزز   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   دو شنبه 25 بهمن 1395-8:35
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "شیران"
علیرضا حسین پور   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   پنج شنبه 29 مهر 1395-13:24
0
عرضه بلوک شیران توسط واتی
محمد عبداله آبادی   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   یک شنبه 17 مرداد 1395-7:16
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "شیران"
علیرضا حسین پور   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   پنج شنبه 31 تیر 1395-11:42
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "شیران"
علیرضا حسین پور   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   سه شنبه 31 فروردین 1395-8:41
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 11 ماهه- شیران
علیرضا حسین پور   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   سه شنبه 8 دی 1394-21:12
0
پیش بینی درآمد هر سهم- "شیران"
علیرضا حسین پور   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   شنبه 30 آبان 1394-15:17
0