نماد س. صنايع‌شيميايي‌ايران س. صنايع‌شيميايي‌ايران

  • 1398/03/29
  • نماد : شيران (س. صنايع‌شيميايي‌ايران)
  • آخرین قیمت : 12,250
  • حجم معاملات : 29,547,489
  • قیمت دیروز : 12,598
  • درصد تغییرات : -2.76%

شيران (س. صنايع‌شيميايي‌ايران)

نماد شيران
آخرین قیمت 12,250
قیمت پایانی 12,175
درصد تغییر قیمت -2.76%
تغییر قیمت -348
بالاترین قیمت 12,700
پایین ترین قیمت 11,969
قیمت دیروز 12,598
حجم 29,547,489
ارزش 359,746,797,432
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 11,969
حداکثر قیمت مجاز 13,227
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1,472,104
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش اسفندماه شیران
واحد تحلیل مبین سرمایه   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   سه شنبه 6 فروردین 1398-12:39
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی نماد شیران در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   چهار شنبه 19 دی 1397-15:8
1
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صنایع شیمیایی ایران-شیران
سعید معزز   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   دو شنبه 25 بهمن 1395-8:35
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "شیران"
علیرضا حسین پور   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   پنج شنبه 29 مهر 1395-13:24
0
عرضه بلوک شیران توسط واتی
محمد عبداله آبادی   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   یک شنبه 17 مرداد 1395-7:16
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "شیران"
علیرضا حسین پور   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   پنج شنبه 31 تیر 1395-11:42
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "شیران"
علیرضا حسین پور   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   سه شنبه 31 فروردین 1395-8:41
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 11 ماهه- شیران
علیرضا حسین پور   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   سه شنبه 8 دی 1394-21:12
0
پیش بینی درآمد هر سهم- "شیران"
علیرضا حسین پور   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   شنبه 30 آبان 1394-15:17
0
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت س. صنايع‌شيميايي‌ايران (شيران1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي بانك صادرات ايران(وبصادر)،كارت اعتباري ايران كيش(ركيش)،سيمان فارس نو(سفانو) جهت برگزاري مجمع عمومي...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران(شيران)، سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي(وبانك)، البرز دارو(دالبر)، ماشين سازي ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت س. صنايع‌شيميايي‌ايران (شيران1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه سرمايه گذاري البرز(والبر)، سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران(شيران) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت س. صنايع‌شيميايي‌ايران (شيران1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي بانك خاور ميانه(وخاور)،سرمايه گذاري پارس توشه(وتوشه)،سرمايه گذاري صنعت بيمه(وبيمه)،سرمايه گذاري صنايع شيمياي...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت س. صنايع‌شيميايي‌ايران (شيران1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو)، س. صنايع‌شيميايي‌ايران (شيران)، سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان (وسك...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (شيران) یک شنبه 21 مرداد 1397-10:38

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران(شيران)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاءهيئت مد...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 یک شنبه 27 شهریور 1373 0
2 دو شنبه 8 آبان 1374 29
3 چهار شنبه 27 تیر 1375 93
4 شنبه 28 تیر 1376 450
5 دو شنبه 22 تیر 1377 630
6 دو شنبه 21 تیر 1378 شنبه 7 اسفند 1378 688
7 یک شنبه 19 تیر 1379 شنبه 19 شهریور 1379 1500
8 چهار شنبه 20 تیر 1380 یک شنبه 1 مهر 1380 1750
9 دو شنبه 17 تیر 1381 2750
10 چهار شنبه 4 تیر 1382 1300
11 شنبه 6 تیر 1383 440
12 یک شنبه 5 تیر 1384 640
13 چهار شنبه 3 خرداد 1385 986
14 دو شنبه 31 اردیبهشت 1386 800
15 سه شنبه 31 اردیبهشت 1387 700
16 شنبه 20 تیر 1388 یک شنبه 1 شهریور 1388 860 دانلود
17 پنج شنبه 20 خرداد 1389 دو شنبه 1 شهریور 1389 1200 دانلود
18 چهار شنبه 28 اردیبهشت 1390 چهار شنبه 1 تیر 1390 2000 دانلود
19 چهار شنبه 27 اردیبهشت 1391 یک شنبه 1 مرداد 1391 3850 دانلود
20 دو شنبه 21 اسفند 1391 دو شنبه 13 خرداد 1392 8000 دانلود
21 یک شنبه 25 اسفند 1392 یک شنبه 25 خرداد 1393 4700 دانلود
22 دو شنبه 4 اسفند 1393 چهار شنبه 20 اسفند 1393 1300 دانلود
23 سه شنبه 4 اسفند 1394 پنج شنبه 20 اسفند 1394 510 دانلود
24 یک شنبه 24 بهمن 1395 چهار شنبه 18 اسفند 1395 585 دانلود
25 سه شنبه 24 بهمن 1396 یک شنبه 20 اسفند 1396 558 دانلود
26 شنبه 25 اسفند 1397 یک شنبه 1 اردیبهشت 1398 600 دانلود