نماد قندنقش‌جهان‌ قندنقش‌جهان‌

  • 1397/04/09
  • نماد : قنقش (قندنقش‌جهان‌)
  • آخرین قیمت : 4,400
  • حجم معاملات : 16,326
  • قیمت دیروز : 4,312
  • درصد تغییرات : 2.04%

قنقش (قندنقش‌جهان‌)

نماد قنقش
آخرین قیمت 4,400
قیمت پایانی 4,298
درصد تغییر قیمت 2.04%
تغییر قیمت 88
بالاترین قیمت 4,456
پایین ترین قیمت 4,170
قیمت دیروز 4,312
حجم 16,326
ارزش 68,812,710
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 4,084
حداکثر قیمت مجاز 4,512
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1
گزارش قنقش
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   قندنقش‌جهان‌   چهار شنبه 16 آبان 1397-21:33
0
شفاف سازی قند نقش جهان(قنقش)درخصوص پيش بيني درآمد هرسهم سال مالي ۱۳۹۵ براساس عملکرد واقعي ۶ ماهه
سعید معزز   قندنقش‌جهان‌   چهار شنبه 12 آبان 1395-8:57
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "قنقش"
علیرضا حسین پور   قندنقش‌جهان‌   جمعه 1 مرداد 1395-13:8
0
گزارش 12 ماهه "قنقش"
علیرضا حسین پور   قندنقش‌جهان‌   چهار شنبه 5 خرداد 1395-9:25
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "قنقش"
علیرضا حسین پور   قندنقش‌جهان‌   سه شنبه 17 فروردین 1395-14:1
1
گزارش 6 ماهه "قنقش"
علیرضا حسین پور   قندنقش‌جهان‌   یک شنبه 20 دی 1394-13:59
0
قند نقش جهان (قنقش)
علیرضا حسین پور   قندنقش‌جهان‌   شنبه 2 آبان 1394-8:50
0
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت قند نقش جهان (قنقش1) امروز دوشنبه مورخ 1397/08/28 در تابلو پايه ج بازار پايه...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت قند نقش جهان (قنقش1) امروز دوشنبه مورخ 1397/08/14 در تابلو پايه ج بازار پاي...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به درج نماد معاملاتي شركت قند نقش جهان (قنقش1) در تابلو پايه ج بازار پايه فرابورس ايرا...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به درج نماد معاملاتي شركت قند نقش جهان (قنقش1) در تابلو پايه ج بازار پايه فرابورس ايرا...
پیغام ناظر

تعليق نماد معاملاتي (قنقش1) چهار شنبه 13 تیر 1397-8:2

به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir جهت بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي شركت قندنق...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي قند نقش‌ جهان‌(قنقش)،گسترش ‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌ خودرو(خگستر)، لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌(دعبيد)، آلومر...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت قندنقش‌جهان‌(قنقش1)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملا...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (قنقش) چهار شنبه 17 آبان 1396-10:48

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت قند نقش جهان(قنقش) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاي هيئت مديره با محدوديت نوس...
پیغام ناظر

حراج مجدد نماد معاملاتي(قنقش) چهار شنبه 22 شهریور 1396-9:1

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت قند نقش جهان با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان(پترول) پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي-ع...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 شنبه 31 تیر 1368 0
2 یک شنبه 31 تیر 1369 -734
3 دو شنبه 31 تیر 1370 0
4 چهار شنبه 31 تیر 1371 0
5 پنج شنبه 20 خرداد 1372 483
6 پنج شنبه 19 خرداد 1373 1000
7 شنبه 20 خرداد 1374 دو شنبه 20 آذر 1374 2000
8 یک شنبه 20 خرداد 1375 1250
9 یک شنبه 18 خرداد 1376 1500
10 پنج شنبه 21 خرداد 1377 1350
11 پنج شنبه 27 خرداد 1378 شنبه 15 آبان 1378 1600
12 پنج شنبه 26 خرداد 1379 جمعه 25 شهریور 1379 2200
13 دو شنبه 28 خرداد 1380 2500
14 یک شنبه 2 تیر 1381 4000
15 پنج شنبه 29 خرداد 1382 800
16 پنج شنبه 28 خرداد 1383 1200
17 شنبه 31 اردیبهشت 1384 سه شنبه 4 مرداد 1384 400 دانلود
18 چهار شنبه 3 خرداد 1385 300
19 شنبه 29 اردیبهشت 1386 شنبه 19 خرداد 1386 1147 دانلود
20 چهار شنبه 1 خرداد 1387 شنبه 1 تیر 1387 1190 دانلود
21 پنج شنبه 31 اردیبهشت 1388 دو شنبه 1 تیر 1388 1026 دانلود
22 چهار شنبه 29 اردیبهشت 1389 جمعه 1 مرداد 1389 1115 دانلود
23 شنبه 31 اردیبهشت 1390 شنبه 1 مرداد 1390 1400 دانلود
24 شنبه 6 خرداد 1391 یک شنبه 1 مرداد 1391 1090 دانلود
25 یک شنبه 30 تیر 1392 سه شنبه 1 مرداد 1392 650 دانلود
26 دو شنبه 23 تیر 1393 چهار شنبه 1 مرداد 1393 600 دانلود
27 چهار شنبه 31 تیر 1394 0
28 پنج شنبه 31 تیر 1395 0
29 دو شنبه 20 شهریور 1396 0
30 یک شنبه 31 تیر 1397 0