نماد سرمايه‌گذاري صنعت‌نفت‌‌ سرمايه‌گذاري صنعت‌نفت‌‌

  • 1398/03/01
  • نماد : ونفت (سرمايه‌گذاري صنعت‌نفت‌‌)
  • آخرین قیمت : 5,460
  • حجم معاملات : 8,860,387
  • قیمت دیروز : 5,701
  • درصد تغییرات : -4.23%

ونفت (سرمايه‌گذاري صنعت‌نفت‌‌)

نماد ونفت
آخرین قیمت 5,460
قیمت پایانی 5,481
درصد تغییر قیمت -4.23%
تغییر قیمت -241
بالاترین قیمت 5,698
پایین ترین قیمت 5,416
قیمت دیروز 5,701
حجم 8,860,387
ارزش 48,561,183,312
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 5,416
حداکثر قیمت مجاز 5,986
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 660,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی بلند مدت نماد معاملاتی ونفت از دید پرایس اکشن و فیبوناچی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌   چهار شنبه 23 آبان 1397-10:42
0
مشاور سرمایه گذاری معیار
محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
مشاور سرمایه گذاری معیار   سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌   چهار شنبه 11 بهمن 1396-10:22
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
ونفت-تایم هفتگی- تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌   شنبه 2 دی 1396-9:1
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی کامل سهم ونفت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌   شنبه 13 آذر 1395-9:17
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "ونفت"
علیرضا حسین پور   سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌   چهار شنبه 30 تیر 1395-23:59
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "ونفت"
علیرضا حسین پور   سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌   چهار شنبه 19 اسفند 1394-9:59
0
پیش بینی درآمد هر سهم "ونفت"
علیرضا حسین پور   سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌   چهار شنبه 28 بهمن 1394-8:28
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "ونفت"
علیرضا حسین پور   سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌   چهار شنبه 30 دی 1394-10:28
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "ونفت"
علیرضا حسین پور   سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌   چهار شنبه 30 دی 1394-10:25
0
سرمایه گذاری صنعت نفت در دوره ۹ ماهه "ونفت"
علیرضا حسین پور   سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌   دو شنبه 28 دی 1394-9:23
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سرمايه‌گذاري صنعت‌نفت‌‌ (ونفت1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گير...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي توسعه معدني و صنعتي صبانور(كنور)، افست(چافست)، سرمايه گذاري صنعت نفت(ونفت) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه‌گذاري صنعت‌نفت‌‌ (ونفت1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه‌گذاري صنعت‌نفت‌‌ (ونفت1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سرمايه‌گذاري صنعت‌نفت‌‌ (ونفت)، با محدوديت نوسان قيمت بااستفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچن...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري صنعت نفت(ونفت) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه‌گذاري صنعت‌نفت‌‌ (ونفت1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري صنعت نفت(ونفت)، سيمان فارس و خوزستان(سفارس) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آم...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان ايلام(سيلام)،گروه دارويي البرز(والبر) و سرمايه گذاري صنعت نفت(ونفت) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه‌گذاري صنعت‌نفت‌‌ (ونفت1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي ...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 سه شنبه 21 مرداد 1382 300
2 دو شنبه 29 تیر 1383 150
3 چهار شنبه 29 تیر 1384 200
4 سه شنبه 27 تیر 1385 118
5 چهار شنبه 27 تیر 1386 75
6 یک شنبه 30 تیر 1387 شنبه 14 دی 1387 77 دانلود
7 یک شنبه 26 مهر 1388 53
8 سه شنبه 29 تیر 1389 شنبه 11 دی 1389 27 دانلود
9 سه شنبه 28 تیر 1390 9
10 شنبه 31 تیر 1391 شنبه 16 دی 1391 32 دانلود
11 یک شنبه 30 تیر 1392 0
12 دو شنبه 30 تیر 1393 چهار شنبه 15 مرداد 1393 100 دانلود
13 چهار شنبه 31 تیر 1394 یک شنبه 15 شهریور 1394 122 دانلود
14 شنبه 26 تیر 1395 دو شنبه 15 شهریور 1395 200 دانلود
15 یک شنبه 18 تیر 1396 شنبه 1 مهر 1396 120 دانلود
16 شنبه 16 تیر 1397 یک شنبه 1 مهر 1397 150 دانلود