نماد نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

  • 1399/03/17
  • نماد : ثنوسا (نوسازی‌وساختمان‌تهران‌)
  • آخرین قیمت : 1,760
  • حجم معاملات : 356,456
  • قیمت دیروز : 1,776
  • درصد تغییرات : -2.03%

ثنوسا (نوسازی‌وساختمان‌تهران‌)

نماد ثنوسا
آخرین قیمت 1,760
قیمت پایانی 1,740
درصد تغییر قیمت -2.03%
تغییر قیمت -36
بالاترین قیمت 1,776
پایین ترین قیمت 1,705
قیمت دیروز 1,776
حجم 356,456
ارزش 620,411,366
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 9,699
حداکثر قیمت مجاز 10,719
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 4,897,639
تحلیل تکنیکال ثنوسا
محسن سلیمانی   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   سه شنبه 19 فروردین 1399-21:7
1
لطفا نماد ثنوسا رو تحلیل میفرمایید
مصطفي سميعي   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   سه شنبه 19 فروردین 1399-1:54
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
ثنوسا- ماهیانه- تعدیل نشده- مقیاس لگاریتمی
واحد تحلیل مبین سرمایه   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   شنبه 17 تیر 1396-9:8
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
ثنوسا تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   یک شنبه 24 بهمن 1395-10:6
0
پیش بینی درآمد هر سهم نوسازی و ساختمان تهران-ثنوسا
سعید معزز   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   یک شنبه 5 دی 1395-14:22
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
ثنوسا اهداف زمان و قیمتی
واحد تحلیل مبین سرمایه   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   یک شنبه 23 آبان 1395-9:55
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
ثنوسا-اهداف زمانی و قیمتی
واحد تحلیل مبین سرمایه   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   دو شنبه 10 آبان 1395-10:11
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
ثنوسا تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   یک شنبه 11 مهر 1395-10:39
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
ثنوسا در تایم هفتگی و نمودار تعدیل نشده در مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   یک شنبه 4 مهر 1395-10:15
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "ثنوسا"
علیرضا حسین پور   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   دو شنبه 1 شهریور 1395-17:11
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "ثنوسا"
علیرضا حسین پور   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   دو شنبه 1 شهریور 1395-17:7
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "ثنوسا"
علیرضا حسین پور   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   یک شنبه 3 مرداد 1395-7:33
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "ثنوسا"
علیرضا حسین پور   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   دو شنبه 30 فروردین 1395-17:38
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم- ثنوسا
علیرضا حسین پور   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   چهار شنبه 25 آذر 1394-14:2
0
هنر پول خرج کردن در یک شرکت عجیب/سهم پر نوسان "ثنوسا" و سردرگمی سهامدار
علیرضا حسین پور   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   جمعه 29 آبان 1394-22:48
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/06/31-"ثنوسا"
علیرضا حسین پور   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   دو شنبه 25 آبان 1394-8:30
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   یک شنبه 24 آبان 1394-10:46
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گير...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا1)، ب...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر ب...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي افست(چافست)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي،نوسازي و ساختمان تهران(ثنوسا)پس از ب...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا)،كربن‌ ايران‌ (شكربن)و گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌ (تكشا) ، با محدوديت نوسان ق...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ليزينگ رايان سايپا(ولساپا)،كشاورزي و دامپروري مگسال(زمگسا)،نيروكلر(شكلر)،نوسازي و ساختمان تهران (ثنوسا)،كارخ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز)،سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ (وبيمه)،فولاد خوزستان (فخوز)،سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت نوسازي و ساختمان تهران(ثنوسا)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از...