نماد کاشی‌ الوند کاشی‌ الوند

  • 1398/06/27
  • نماد : كلوند (کاشی‌ الوند)
  • آخرین قیمت : 10,997
  • حجم معاملات : 3,565,010
  • قیمت دیروز : 11,006
  • درصد تغییرات : -0.08%

كلوند (کاشی‌ الوند)

نماد كلوند
آخرین قیمت 10,997
قیمت پایانی 10,655
درصد تغییر قیمت -0.08%
تغییر قیمت -9
بالاترین قیمت 11,100
پایین ترین قیمت 10,456
قیمت دیروز 11,006
حجم 3,565,010
ارزش 37,986,000,848
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 10,456
حداکثر قیمت مجاز 11,556
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 160,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   کاشی‌ الوند   یک شنبه 10 شهریور 1398-10:14
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل و بررسی سهام کلوند در تایم بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   کاشی‌ الوند   یک شنبه 5 خرداد 1398-10:35
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کلوند-تایم هفتگی-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   کاشی‌ الوند   شنبه 12 اسفند 1396-9:19
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "کلوند"
علیرضا حسین پور   کاشی‌ الوند   پنج شنبه 31 تیر 1395-12:15
0
گزارش 12 ماهه "کلوند"
علیرضا حسین پور   کاشی‌ الوند   پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395-6:52
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کلوند"
علیرضا حسین پور   کاشی‌ الوند   پنج شنبه 27 اسفند 1394-15:30
0
الوند ( کلوند )
علیرضا حسین پور   کاشی‌ الوند   یک شنبه 3 آبان 1394-14:35
0