نماد کاشی‌ الوند کاشی‌ الوند

  • 1398/11/29
  • نماد : كلوند (کاشی‌ الوند)
  • آخرین قیمت : 1,764
  • حجم معاملات : 569,603
  • قیمت دیروز : 1,837
  • درصد تغییرات : -3.70%

كلوند (کاشی‌ الوند)

نماد كلوند
آخرین قیمت 1,764
قیمت پایانی 1,769
درصد تغییر قیمت -3.70%
تغییر قیمت -68
بالاترین قیمت 1,880
پایین ترین قیمت 1,764
قیمت دیروز 1,837
حجم 569,603
ارزش 1,007,755,980
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 22,268
حداکثر قیمت مجاز 24,612
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 160,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   کاشی‌ الوند   یک شنبه 10 شهریور 1398-10:14
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل و بررسی سهام کلوند در تایم بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   کاشی‌ الوند   یک شنبه 5 خرداد 1398-10:35
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کلوند-تایم هفتگی-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   کاشی‌ الوند   شنبه 12 اسفند 1396-9:19
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "کلوند"
علیرضا حسین پور   کاشی‌ الوند   پنج شنبه 31 تیر 1395-12:15
0
گزارش 12 ماهه "کلوند"
علیرضا حسین پور   کاشی‌ الوند   پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395-6:52
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کلوند"
علیرضا حسین پور   کاشی‌ الوند   پنج شنبه 27 اسفند 1394-15:30
0
الوند ( کلوند )
علیرضا حسین پور   کاشی‌ الوند   یک شنبه 3 آبان 1394-14:35
0