نماد سبهان سبهان

  • 1399/08/09
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی سیمان بهبهان
واحد تحلیل مبین سرمایه   سیمان‌ بهبهان‌   دو شنبه 10 شهریور 1399-11:25
14
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی سیمان بهبهان
واحد تحلیل مبین سرمایه   سیمان‌ بهبهان‌   یک شنبه 5 خرداد 1398-15:39
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "سبهان"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ بهبهان‌   جمعه 1 مرداد 1395-12:55
0
گزارش 12 ماهه "سبهان"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ بهبهان‌   جمعه 17 اردیبهشت 1395-5:36
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "سبهان"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ بهبهان‌   جمعه 21 اسفند 1394-6:20
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه- سبهان
علیرضا حسین پور   سیمان‌ بهبهان‌   یک شنبه 1 آذر 1394-7:0
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سيمان بهبهان(سبهان)، حق تقدم شركت سيمان بهبهان(سبهانح)با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتش...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار د...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري بوعلي(وبوعلي)، سيمان بهبهان(سبهان)و پشم شيشه ايران(كپشير)جهت برگزاري مجم...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سيمان بهبهان(سبهان)و و حق تقدم شركت صنايع خاك چيني ايران(كخاكح)، با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدو...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (سبهان) چهار شنبه 18 بهمن 1396-9:35

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سيمان بهبهان (سبهان)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ بهبهان‌(سبهان1)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي سيمان بهبهان (سبهان)،داروسازي امين(دامين)،دارو سازي ابوريحان(دابور)،داروسازي اكسير(دلر)،لابراتورهاي رازك(د...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي همكاران سيستم(سيستم)،سيمان بهبهان (سبهان)،داروسازي امين(دامين)،دارو سازي ابوريحان(دابور)،داروسازي اكسير(دل...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركتهاي همكاران سيستم(سيستم)،سيمان بهبهان (سبهان) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظو...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ايران دارو(ديران)،قند شيرين خراسان(قشرين)، سيمان بهبهان(سبهان)با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل ب...