نماد شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

  • 1399/03/14
  • نماد : غشان (شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌)
  • آخرین قیمت : 2,782
  • حجم معاملات : 43,310
  • قیمت دیروز : 2,897
  • درصد تغییرات : -2.49%

غشان (شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌)

نماد غشان
آخرین قیمت 2,782
قیمت پایانی 2,825
درصد تغییر قیمت -2.49%
تغییر قیمت -72
بالاترین قیمت 2,900
پایین ترین قیمت 2,782
قیمت دیروز 2,897
حجم 43,310
ارزش 120,793,861
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 93,521
حداکثر قیمت مجاز 103,365
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 528,642
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌   سه شنبه 22 مرداد 1398-9:12
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش شفاف سازی غشان
واحد تحلیل مبین سرمایه   شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌   سه شنبه 3 مهر 1397-9:31
1
صادرات ۶۰۰ هزار تن شیر در سال 95
محمدرضا قاسمی   شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌   یک شنبه 9 آبان 1395-11:21
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "غشان"
علیرضا حسین پور   شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-17:8
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "غشاان"
علیرضا حسین پور   شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌   چهار شنبه 19 خرداد 1395-8:20
0
گزارش 12 ماهه "غشان"
علیرضا حسین پور   شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌   پنج شنبه 16 اردیبهشت 1395-8:42
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "غشان"
علیرضا حسین پور   شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌   دو شنبه 9 فروردین 1395-8:34
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "غشان"
علیرضا حسین پور   شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌   چهار شنبه 12 اسفند 1394-15:49
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه- "غشان"
علیرضا حسین پور   شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌   سه شنبه 15 دی 1394-15:20
0
شیر پاستوریزه پگاه خراسان (غشان)
علیرضا حسین پور   شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌   شنبه 2 آبان 1394-8:59
0
شیر پاستوریزه پگاه خراسان (غشان)
علیرضا حسین پور   شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌   شنبه 2 آبان 1394-8:59
0
شیر پاستوریزه پگاه خراسان (غشان)
علیرضا حسین پور   شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌   شنبه 2 آبان 1394-8:57
0
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (غشان) شنبه 23 شهریور 1398-11:34

به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان(غشان)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده متوقف خواهد شد.مديريت عمليا...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(غشان) چهار شنبه 23 مرداد 1398-9:18

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان(غشان)با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با م...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشان1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي داروسازي دكتر عبيدي(دعبيد)، شير پاستوريزه پگاه خراسان(غشان) با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشان1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي حمل ونقل بين المللي خليج فارس(حفارس)، داروسازي زهراوي(دزهراوي)،پتروشيمي آبادان(شپترو)،فولاد خوزستا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان (غشان1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ريخته گري تراكتور سزي ايران(ختراك)،گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو(خگستر)،شير پاستوريزه پگاه خراسان(غشان)بات...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي خدمات انفورماتيك(رانفور)و شير پاستوريزه پگاه خراسان(غشان)با توجه به عدم كشف قيمت بدون محدوديت نوسان قيمت با ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي صنايع لاستيكي سهند(پسهند)،سيمان شاهرود(سرود)،خدمات انفورماتيك(رانفور)و شير پاستوريزه پگاه خراسان(غشان)پس از ...