نماد سيمان‌ تهران‌ سيمان‌ تهران‌

  • 1397/08/27
  • نماد : ستران (سيمان‌ تهران‌)
  • آخرین قیمت : 1,695
  • حجم معاملات : 3,231,904
  • قیمت دیروز : 1,783
  • درصد تغییرات : -4.94%

ستران (سيمان‌ تهران‌)

نماد ستران
آخرین قیمت 1,695
قیمت پایانی 1,699
درصد تغییر قیمت -4.94%
تغییر قیمت -88
بالاترین قیمت 1,765
پایین ترین قیمت 1,694
قیمت دیروز 1,783
حجم 3,231,904
ارزش 5,489,596,393
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 1,694
حداکثر قیمت مجاز 1,872
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 700,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
سیمان تهران-تایم ماهیانه-تعدیل شده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   سیمان‌ تهران‌   چهار شنبه 27 اردیبهشت 1396-9:40
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)سیمان تهران-ستران
سعید معزز   سیمان‌ تهران‌   سه شنبه 12 اردیبهشت 1396-7:51
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
با هماهنگی دولت قیمت سیمان 15% افزایش یافت.
واحد تحلیل مبین سرمایه   سیمان‌ تهران‌   چهار شنبه 23 فروردین 1396-12:23
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل الیوت ستران
واحد تحلیل مبین سرمایه   سیمان‌ تهران‌   سه شنبه 11 آبان 1395-10:33
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
ستران-تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   سیمان‌ تهران‌   دو شنبه 10 آبان 1395-10:29
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
ستران در تایم روزانه-اهداف قیمتی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سیمان‌ تهران‌   یک شنبه 9 آبان 1395-12:59
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "ستران"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ تهران‌   پنج شنبه 29 مهر 1395-20:4
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
ستران تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   سیمان‌ تهران‌   سه شنبه 27 مهر 1395-9:40
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
ستران تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   سیمان‌ تهران‌   سه شنبه 27 مهر 1395-9:39
0
فروش سهام ارزنده نیروگاهی توسط سیمان تهران
محمدرضا قاسمی   سیمان‌ تهران‌   سه شنبه 13 مهر 1395-10:52
0
تکنیکال ستران
جمال نیاززاده نخعی   سیمان‌ تهران‌   سه شنبه 5 مرداد 1395-8:41
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "ستران"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ تهران‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-11:52
0
گزارش 12 ماهه "ستران"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ تهران‌   یک شنبه 30 خرداد 1395-20:7
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "ستران"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ تهران‌   دو شنبه 16 فروردین 1395-20:50
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "ستران"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ تهران‌   شنبه 1 اسفند 1394-8:24
0
ستران- پیش بینی درآمد هر سهم، دوره 6 ماهه
علیرضا حسین پور   سیمان‌ تهران‌   دو شنبه 11 آبان 1394-7:50
0
سیمان تهران (ستران)
علیرضا حسین پور   سیمان‌ تهران‌   یک شنبه 10 آبان 1394-11:1
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيميا زنجان گستران (كيميا1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيميا زنجان گستران (كيميا1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيميا زنجان گستران (كيميا1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (كيميا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت معدني كيمياي زنجان گس...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (كيميا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت معدني كيمياي زنجان گس...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان تهران(ستران)،فنرسازي زر(خزر)،حمل و نقل توكا(حتوكا)باتوجه به تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام و اطلاعيه...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان تهران(ستران)،سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي(وپترو)،سبحان دارو(دسبحان)باتوجه به تغييرات بيش از 50درصدي قيم...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (كيميا1) چهار شنبه 4 مهر 1397-9:32

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيم...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پشم شيشه ايران(كپشير)،سيمان سپاهان(سپاها)،سيمان تهران(ستران)،حمل و نقل توكا(حتوكا)،سيمان هگمتان(سهگمت) با م...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيم...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 شنبه 31 تیر 1368 -2356
2 یک شنبه 31 تیر 1369 -600
3 دو شنبه 31 تیر 1370 0
4 چهار شنبه 31 تیر 1371 0
5 شنبه 26 تیر 1372 1000
6 یک شنبه 26 تیر 1373 1800
7 دو شنبه 26 تیر 1374 یک شنبه 27 اسفند 1374 1700
8 چهار شنبه 20 تیر 1375 1100
9 شنبه 31 خرداد 1376 شنبه 3 آبان 1376 575
10 یک شنبه 31 خرداد 1377 سه شنبه 1 دی 1377 710
11 دو شنبه 31 خرداد 1378 چهار شنبه 10 آذر 1378 1020
12 دو شنبه 6 تیر 1379 یک شنبه 10 مهر 1379 1450
13 سه شنبه 12 تیر 1380 سه شنبه 10 مهر 1380 1065
14 شنبه 29 تیر 1381 چهار شنبه 1 آبان 1381 2079
15 دو شنبه 16 تیر 1382 دو شنبه 1 دی 1382 1587 دانلود
16 دو شنبه 22 تیر 1383 شنبه 26 دی 1383 2187 دانلود
17 شنبه 18 تیر 1384 پنج شنبه 1 دی 1384 660 دانلود
18 دو شنبه 26 تیر 1385 770
19 سه شنبه 26 تیر 1386 یک شنبه 2 دی 1386 583 دانلود
20 شنبه 29 تیر 1387 410
21 یک شنبه 28 تیر 1388 یک شنبه 15 شهریور 1388 500 دانلود
22 دو شنبه 28 تیر 1389 دو شنبه 15 شهریور 1389 500 دانلود
23 سه شنبه 31 خرداد 1390 سه شنبه 15 شهریور 1390 663 دانلود
24 چهار شنبه 17 خرداد 1391 چهار شنبه 1 شهریور 1391 363 دانلود
25 یک شنبه 12 خرداد 1392 شنبه 2 شهریور 1392 520 دانلود
26 دو شنبه 23 تیر 1393 شنبه 5 مهر 1393 780 دانلود
27 یک شنبه 21 تیر 1394 یک شنبه 5 مهر 1394 440 دانلود
28 سه شنبه 15 تیر 1395 دو شنبه 5 مهر 1395 22 دانلود
29 سه شنبه 27 تیر 1396 چهار شنبه 5 مهر 1396 55 دانلود
30 شنبه 30 تیر 1397 0