نماد سهرمز سهرمز

  • 1399/09/15
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی گزارش ماهانه منتهی به مهر ماه سال جاری سیمان هرمزگان
واحد تحلیل مبین سرمایه   سیمان‌هرمزگان‌   چهار شنبه 7 آبان 1399-13:49
11
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "سهرمز"
علیرضا حسین پور   سیمان‌هرمزگان‌   پنج شنبه 1 مهر 1395-13:9
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "سهرمز"
علیرضا حسین پور   سیمان‌هرمزگان‌   پنج شنبه 27 اسفند 1394-23:34
0
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه "سهرمز"
علیرضا حسین پور   سیمان‌هرمزگان‌   دو شنبه 26 بهمن 1394-9:18
0
انتظار تحقق سود «سهرمز»
علیرضا حسین پور   سیمان‌هرمزگان‌   چهار شنبه 15 مهر 1394-11:26
0
پیغام ناظر

وقفه معاملاتي نماد (سهرمزح1) یک شنبه 24 شهریور 1398-9:2

به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي حق تقدم سهام شركت سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمزح1) با توجه به وقفه معاملاتي نماد اصلي، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار م...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت سيمان هرمزگان(سهرمزح)باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مك...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت سيمان هرمزگان(سهرمزح) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از م...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(سهرمزح) چهار شنبه 23 مرداد 1398-10:19

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت سيمان هرمزگان(سهرمزح) با توجه به اعلام مهلت پذيره نويسي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي مجتمع كشت و صنعت چين چين(غچين)، سيمان هرمزگان(سهرمز)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده بدون محدوديت نوسان ق...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان هرمزگان(سهرمز)،گروه صنايع سيمان كرمان(سكرما)،معدني و صنعتي چادر ملو(كچاد)،سيمان داراب(ساراب)،كارخانجات...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان هرمزگان(سهرمز)، گروه صنايع سيمان كرمان(سكرما)، معدني و صنعتي چادرملو(كچاد)با توجه به افشاي اطلاعات با ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حرا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي شير پاستوريزه پگاه‌آذربايجان‌غربي‌(غشا ذر)،سيمان‌هرمزگان‌(سهرمز)،بانك سينا(وسينا)،قند شيرين‌ خراسان‌(قشرين)،...