نماد حفاري شمال حفاري شمال

  • 1397/07/23
  • نماد : حفاري (حفاري شمال)
  • آخرین قیمت : 3,255
  • حجم معاملات : 5,897,673
  • قیمت دیروز : 3,100
  • درصد تغییرات : 5.00%

حفاري (حفاري شمال)

نماد حفاري
آخرین قیمت 3,255
قیمت پایانی 3,254
درصد تغییر قیمت 5.00%
تغییر قیمت 155
بالاترین قیمت 3,255
پایین ترین قیمت 3,172
قیمت دیروز 3,100
حجم 5,897,673
ارزش 19,191,341,892
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 2,945
حداکثر قیمت مجاز 3,255
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 2,084,324
حفاری-تایم روزانه-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   دو شنبه 29 خرداد 1396-11:19
1
حفاری تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   شنبه 16 بهمن 1395-11:30
0
حفاری تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   شنبه 16 بهمن 1395-11:29
0
حفاری سناریو میان مدت
حسین کاظمی   حفاری شمال   دو شنبه 11 بهمن 1395-0:15
0
چشم انداز مثبت پیشروی حفاری شمال
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   چهار شنبه 1 دی 1395-8:58
0
بررسی کامل سهم حفاری
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   سه شنبه 9 آذر 1395-14:13
0
حفاری در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   شنبه 29 آبان 1395-10:45
0
حفاری تعدیل نشده
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   چهار شنبه 26 آبان 1395-9:26
0
افزایش امید در پیشبرد پروژه های پتروپارس به عنوان کارفرمای حفاری شمال
محمدرضا قاسمی   حفاری شمال   پنج شنبه 6 آبان 1395-9:8
0
سهم حفاری از رشد تولید نفت ایران
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   چهار شنبه 14 مهر 1395-17:24
0
حفاری در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   سه شنبه 13 مهر 1395-9:43
2
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت حفاري شمال برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30
سعید معزز   حفاری شمال   دو شنبه 5 مهر 1395-11:29
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "حفاری"
علیرضا حسین پور   حفاری شمال   جمعه 22 مرداد 1395-10:44
0
رویداد مثبت حفاری شمال
محمد عبداله آبادی   حفاری شمال   یک شنبه 13 تیر 1395-10:1
0
گزارش 12 ماهه "حفاری"
علیرضا حسین پور   حفاری شمال   یک شنبه 19 اردیبهشت 1395-8:57
0
پیش بینی درآمد هر سهم "حفاری"
علیرضا حسین پور   حفاری شمال   پنج شنبه 27 اسفند 1394-15:32
0
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه- "حفاری"
علیرضا حسین پور   حفاری شمال   یک شنبه 22 آذر 1394-10:9
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كاشي‌ سعدي‌ (كسعدي)،حفاري شمال (حفاري)،حق تقدم سهام شركت‌ حفاري شمال (حفاريح)،كاشي‌ الوند (كلوند) با محدودي...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي حق تقدم سهام شركت‌ حفاري شمال (حفاريح1) با توجه به توقف نماد اصلي متوقف گرديد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت حفاري شمال (حفاري1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در خص...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي البرز دارو (دالبر)،ليزينگ ‌خودروغدير (ولغدر)،ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ (كطبس)وحفاري شمال (حفاري)،با محدوديت نوسا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي حفاري شمال(حفاري)،پتروشيمي جم(جم)وگسترش نفت و گاز پارسيان(پارسان)باتوجه به تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌ (كماسه)،حفاري شمال (حفاري)،معادن‌ بافق‌ (كبافق)،كالسيمين‌ (فاسمين)،فولاد مباركه اصفه...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت حفاري شمال(حفاري)با توجه به رفع تعليق نماد معاملاتي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انج...
پیغام ناظر

تعليق نماد معاملاتي (حفاري1) سه شنبه 12 تیر 1397-11:16

به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir جهت بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي شركت حفاري ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي حفاري شمال(حفاري)،گروه ‌صنعتي‌ بوتان‌(لبوتان)، پگاه‌آذربايجان‌غربي‌(غشاذر)و قنداصفهان‌(قصفها)،با محدوديت ن...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت حفاري شمال(حفاري1)با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در خصوص ...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 چهار شنبه 28 مرداد 1388 50
2 دو شنبه 28 تیر 1389 دو شنبه 15 شهریور 1389 145 دانلود
3 پنج شنبه 30 تیر 1390 سه شنبه 15 شهریور 1390 320 دانلود
4 شنبه 24 تیر 1391 چهار شنبه 15 شهریور 1391 350 دانلود
5 شنبه 8 تیر 1392 یک شنبه 20 مرداد 1392 500 دانلود
6 شنبه 31 خرداد 1393 شنبه 25 مرداد 1393 750 دانلود
7 شنبه 30 خرداد 1394 چهار شنبه 1 مهر 1394 750 دانلود
8 شنبه 12 تیر 1395 شنبه 20 شهریور 1395 420 دانلود
9 شنبه 24 تیر 1396 دو شنبه 20 شهریور 1396 70 دانلود
10 یک شنبه 31 تیر 1397 یک شنبه 1 مهر 1397 53 دانلود