نماد حفاري شمال حفاري شمال

  • 1398/03/01
  • نماد : حفاري (حفاري شمال)
  • آخرین قیمت : 3,469
  • حجم معاملات : 7,287,546
  • قیمت دیروز : 3,586
  • درصد تغییرات : -3.26%

حفاري (حفاري شمال)

نماد حفاري
آخرین قیمت 3,469
قیمت پایانی 3,515
درصد تغییر قیمت -3.26%
تغییر قیمت -117
بالاترین قیمت 3,624
پایین ترین قیمت 3,452
قیمت دیروز 3,586
حجم 7,287,546
ارزش 25,616,091,618
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 3,407
حداکثر قیمت مجاز 3,765
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 2,084,324
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش شهریورماه و سود ناشی از تسعیر ارز حفاری
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   سه شنبه 24 مهر 1397-11:27
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
حفاری-تایم روزانه-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   دو شنبه 29 خرداد 1396-11:19
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
حفاری تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   شنبه 16 بهمن 1395-11:30
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
حفاری تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   شنبه 16 بهمن 1395-11:29
0
حفاری سناریو میان مدت
حسین کاظمی   حفاری شمال   دو شنبه 11 بهمن 1395-0:15
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
چشم انداز مثبت پیشروی حفاری شمال
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   چهار شنبه 1 دی 1395-8:58
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی کامل سهم حفاری
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   سه شنبه 9 آذر 1395-14:13
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
حفاری در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   شنبه 29 آبان 1395-10:45
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
حفاری تعدیل نشده
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   چهار شنبه 26 آبان 1395-9:26
0
افزایش امید در پیشبرد پروژه های پتروپارس به عنوان کارفرمای حفاری شمال
محمدرضا قاسمی   حفاری شمال   پنج شنبه 6 آبان 1395-9:8
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
سهم حفاری از رشد تولید نفت ایران
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   چهار شنبه 14 مهر 1395-17:24
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
حفاری در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   حفاری شمال   سه شنبه 13 مهر 1395-9:43
2
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت حفاري شمال برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30
سعید معزز   حفاری شمال   دو شنبه 5 مهر 1395-11:29
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "حفاری"
علیرضا حسین پور   حفاری شمال   جمعه 22 مرداد 1395-10:44
0
رویداد مثبت حفاری شمال
محمد عبداله آبادی   حفاری شمال   یک شنبه 13 تیر 1395-10:1
0
گزارش 12 ماهه "حفاری"
علیرضا حسین پور   حفاری شمال   یک شنبه 19 اردیبهشت 1395-8:57
0
پیش بینی درآمد هر سهم "حفاری"
علیرضا حسین پور   حفاری شمال   پنج شنبه 27 اسفند 1394-15:32
0
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه- "حفاری"
علیرضا حسین پور   حفاری شمال   یک شنبه 22 آذر 1394-10:9
0
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(حفاري) یک شنبه 12 اسفند 1397-9:17

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت حفاري شمال(حفاري) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت حفاري شمال(حفاري) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معام...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت حفاري شمال (حفاري1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معام...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران(حكشتي)،سرمايه گذاري خوارزمي(وخارزم)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني ...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت حفاري شمال (حفاري1)، با توجه به ع...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (حفاريح1) سه شنبه 24 مهر 1397-11:8

به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي حق تقدم سهام شركت‌ حفاري شمال (حفاريح1) با توجه به توقف نماد اصلي متوقف گرديد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت حفاري شمال (حفاري1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كاشي‌ سعدي‌ (كسعدي)،حفاري شمال (حفاري)،حق تقدم سهام شركت‌ حفاري شمال (حفاريح)،كاشي‌ الوند (كلوند) با محدودي...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي حق تقدم سهام شركت‌ حفاري شمال (حفاريح1) با توجه به توقف نماد اصلي متوقف گرديد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت حفاري شمال (حفاري1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در خص...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 چهار شنبه 28 مرداد 1388 50
2 دو شنبه 28 تیر 1389 دو شنبه 15 شهریور 1389 145 دانلود
3 پنج شنبه 30 تیر 1390 سه شنبه 15 شهریور 1390 320 دانلود
4 شنبه 24 تیر 1391 چهار شنبه 15 شهریور 1391 350 دانلود
5 شنبه 8 تیر 1392 یک شنبه 20 مرداد 1392 500 دانلود
6 شنبه 31 خرداد 1393 شنبه 25 مرداد 1393 750 دانلود
7 شنبه 30 خرداد 1394 چهار شنبه 1 مهر 1394 750 دانلود
8 شنبه 12 تیر 1395 شنبه 20 شهریور 1395 420 دانلود
9 شنبه 24 تیر 1396 دو شنبه 20 شهریور 1396 70 دانلود
10 یک شنبه 31 تیر 1397 یک شنبه 1 مهر 1397 53 دانلود