نماد كربن‌ ايران‌ كربن‌ ايران‌

  • 1398/02/31
  • نماد : شكربن (كربن‌ ايران‌)
  • آخرین قیمت : 24,066
  • حجم معاملات : 1,223,774
  • قیمت دیروز : 22,920
  • درصد تغییرات : 5.00%

شكربن (كربن‌ ايران‌)

نماد شكربن
آخرین قیمت 24,066
قیمت پایانی 23,743
درصد تغییر قیمت 5.00%
تغییر قیمت 1146
بالاترین قیمت 24,066
پایین ترین قیمت 23,000
قیمت دیروز 22,920
حجم 1,223,774
ارزش 29,056,505,677
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 21,774
حداکثر قیمت مجاز 24,066
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 100,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش اسفندماه شکربن
واحد تحلیل مبین سرمایه   کربن‌ ایران‌   چهار شنبه 7 فروردین 1398-9:30
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی عملکرد ماهانه شرکت کربن ایران (شکربن)
واحد تحلیل مبین سرمایه   کربن‌ ایران‌   دو شنبه 5 آذر 1397-16:38
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
شفاف سازی شکربن
واحد تحلیل مبین سرمایه   کربن‌ ایران‌   سه شنبه 2 مرداد 1397-8:33
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید وفروش اردیبهشت
واحد تحلیل مبین سرمایه   کربن‌ ایران‌   دو شنبه 7 خرداد 1397-10:19
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
شکربن-ماهیانه-تعدیل نشده محدوده کم ریسک 335 تا 345 harmonic trading
واحد تحلیل مبین سرمایه   کربن‌ ایران‌   چهار شنبه 20 اردیبهشت 1396-9:50
5
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "شکربن"
علیرضا حسین پور   کربن‌ ایران‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-11:59
0
گزارش 12 ماهه "شکربن"
علیرضا حسین پور   کربن‌ ایران‌   چهار شنبه 19 خرداد 1395-18:22
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "شکربن"
علیرضا حسین پور   کربن‌ ایران‌   شنبه 1 اسفند 1394-7:55
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "شکربن"
علیرضا حسین پور   کربن‌ ایران‌   چهار شنبه 30 دی 1394-10:25
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه- شکربن
علیرضا حسین پور   کربن‌ ایران‌   شنبه 7 آذر 1394-8:27
0
شرکت کربن ایران
علیرضا حسین پور   کربن‌ ایران‌   جمعه 1 آبان 1394-13:38
0
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (شكربن) سه شنبه 14 اسفند 1397-11:9

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت كربن ايران(شكربن)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاي هيئت مديره با محدوديت نوسان ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي گروه صنايع سيمان كرمان(سكرما) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي، كرب...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كربن‌ ايران‌ (شكربن1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت كربن‌ ايران‌ (شكربن1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا)،كربن‌ ايران‌ (شكربن)و گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌ (تكشا) ، با محدوديت نوسان ق...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كربن‌ ايران‌ (شكربن1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ماشين‌ سازي‌ اراك‌ (فاراك)،سرمايه‌گذار ي صنايع پتروشيمي‌ (وپترو)،كربن‌ ايران‌ (شكربن)،بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوي...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كربن‌ ايران‌ (شكربن1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز مع...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كابل البرز(بالبر)،ايران تاير(پتاير)،گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان(پترول)،سرمايه گذاري نفت گاز و پترو...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كربن‌ ايران‌ (شكربن1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در ...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 پنج شنبه 31 تیر 1372 0
2 جمعه 31 تیر 1373 0
3 پنج شنبه 15 تیر 1374 3518
4 یک شنبه 31 تیر 1375 200
5 یک شنبه 29 تیر 1376 280
6 یک شنبه 14 تیر 1377 750
7 شنبه 5 تیر 1378 شنبه 24 مهر 1378 640
8 شنبه 21 خرداد 1379 شنبه 5 شهریور 1379 1450
9 پنج شنبه 30 فروردین 1380 2900
10 پنج شنبه 22 فروردین 1381 3950
11 پنج شنبه 21 فروردین 1382 1930
12 شنبه 22 فروردین 1383 2120
13 پنج شنبه 22 اردیبهشت 1384 شنبه 11 تیر 1384 850 دانلود
14 شنبه 27 خرداد 1385 شنبه 15 مهر 1385 250 دانلود
15 سه شنبه 29 خرداد 1386 شنبه 31 شهریور 1386 180 دانلود
16 شنبه 22 تیر 1387 چهار شنبه 1 آبان 1387 50 دانلود
17 یک شنبه 31 خرداد 1388 0
18 دو شنبه 31 خرداد 1389 0
19 دو شنبه 30 خرداد 1390 0
20 چهار شنبه 28 تیر 1391 0
21 سه شنبه 28 خرداد 1392 0
22 دو شنبه 30 تیر 1393 دو شنبه 1 دی 1393 250 دانلود
23 یک شنبه 17 خرداد 1394 چهار شنبه 1 مهر 1394 150 دانلود
24 شنبه 29 خرداد 1395 شنبه 1 آبان 1395 100 دانلود
25 پنج شنبه 18 خرداد 1396 0
26 دو شنبه 21 خرداد 1397 سه شنبه 1 آبان 1397 640 دانلود