نماد کربن‌ ایران‌ کربن‌ ایران‌

  • 1399/01/14
  • نماد : شكربن (کربن‌ ایران‌)
  • آخرین قیمت : 608
  • حجم معاملات : 29,767
  • قیمت دیروز : 604
  • درصد تغییرات : 0.00%

شكربن (کربن‌ ایران‌)

نماد شكربن
آخرین قیمت 608
قیمت پایانی 604
درصد تغییر قیمت 0.00%
تغییر قیمت 0
بالاترین قیمت 608
پایین ترین قیمت 584
قیمت دیروز 604
حجم 29,767
ارزش 18,019,787
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 49,894
حداکثر قیمت مجاز 55,144
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 981,008
واحد تحلیل مبین سرمایه
کنفرانس اطلاع رسانی شکربن
واحد تحلیل مبین سرمایه   کربن‌ ایران‌   یک شنبه 13 بهمن 1398-9:36
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش اسفندماه شکربن
واحد تحلیل مبین سرمایه   کربن‌ ایران‌   چهار شنبه 7 فروردین 1398-9:30
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی عملکرد ماهانه شرکت کربن ایران (شکربن)
واحد تحلیل مبین سرمایه   کربن‌ ایران‌   دو شنبه 5 آذر 1397-16:38
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
شفاف سازی شکربن
واحد تحلیل مبین سرمایه   کربن‌ ایران‌   سه شنبه 2 مرداد 1397-8:33
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید وفروش اردیبهشت
واحد تحلیل مبین سرمایه   کربن‌ ایران‌   دو شنبه 7 خرداد 1397-10:19
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
شکربن-ماهیانه-تعدیل نشده محدوده کم ریسک 335 تا 345 harmonic trading
واحد تحلیل مبین سرمایه   کربن‌ ایران‌   چهار شنبه 20 اردیبهشت 1396-9:50
5
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "شکربن"
علیرضا حسین پور   کربن‌ ایران‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-11:59
0
گزارش 12 ماهه "شکربن"
علیرضا حسین پور   کربن‌ ایران‌   چهار شنبه 19 خرداد 1395-18:22
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "شکربن"
علیرضا حسین پور   کربن‌ ایران‌   شنبه 1 اسفند 1394-7:55
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "شکربن"
علیرضا حسین پور   کربن‌ ایران‌   چهار شنبه 30 دی 1394-10:25
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه- شکربن
علیرضا حسین پور   کربن‌ ایران‌   شنبه 7 آذر 1394-8:27
0
شرکت کربن ایران
علیرضا حسین پور   کربن‌ ایران‌   جمعه 1 آبان 1394-13:38
0