نماد سيمان‌ دورود سيمان‌ دورود

  • 1398/02/31
  • نماد : سدور (سيمان‌ دورود)
  • آخرین قیمت : 1,772
  • حجم معاملات : 8,017,997
  • قیمت دیروز : 1,688
  • درصد تغییرات : 4.98%

سدور (سيمان‌ دورود)

نماد سدور
آخرین قیمت 1,772
قیمت پایانی 1,771
درصد تغییر قیمت 4.98%
تغییر قیمت 84
بالاترین قیمت 1,772
پایین ترین قیمت 1,751
قیمت دیروز 1,688
حجم 8,017,997
ارزش 14,198,259,231
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 1,604
حداکثر قیمت مجاز 1,772
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 256,805
تحلیل سدور
حسام کرد   سیمان‌ دورود   یک شنبه 3 اردیبهشت 1396-23:12
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "سدور"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ دورود   پنج شنبه 28 مرداد 1395-0:41
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "سدور"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ دورود   پنج شنبه 28 مرداد 1395-0:40
0
گزارش 12 ماهه "سدور"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ دورود   چهار شنبه 5 خرداد 1395-9:30
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "سدور"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ دورود   سه شنبه 24 فروردین 1395-7:18
0
مجوز افزایش سرمایه ۶۰۰ درصدی "سدور" صادر شد
علیرضا حسین پور   سیمان‌ دورود   یک شنبه 20 دی 1394-8:34
0
توضیحات سیمان درود درخصوص پیش‌بینی سود
علیرضا حسین پور   سیمان‌ دورود   یک شنبه 10 آبان 1394-8:27
0
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (سدور) دو شنبه 23 اردیبهشت 1398-10:40

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سيمان دورود(سدور)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت بااستفاده از ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي حمل و نقل توكا(حتوكا)، سيمان دورود(سدور)، واسپاري ملت(ولملت) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ دورود (سدور1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي مهندسي‌نصيرماشين‌(خنصير)،ايران‌ارقام‌(م رقام)، كمباين‌ سازي‌ ايران‌(تكمبا) و سيمان‌ دورود(سدور) با محدوديت نو...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي مس‌ شهيدباهنر (فباهنر)،صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس)،سيمان‌ دورود (سدور)،كمباين‌ سازي‌ ايران‌ (تكمبا)،ايرا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ دورود (سدور1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در خ...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان‌ دورود (سدور1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي فجر (بفجر)،سايپا (خساپا)،سيمان‌ دورود (سدور)،سازه‌ پويش‌ (خپويش)، فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر)،سيمان...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ دورود (سدور1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در خ...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (سدور) شنبه 10 شهریور 1397-10:51

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سيمان دورود(سدور) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم ...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 چهار شنبه 25 دی 1381 2250
2 چهار شنبه 12 آذر 1382 یک شنبه 21 تیر 1383 242 دانلود
3 سه شنبه 10 آذر 1383 2250
4 دو شنبه 30 آبان 1384 1450
5 سه شنبه 23 آبان 1385 2000
6 سه شنبه 25 اردیبهشت 1386 شنبه 15 دی 1386 1350 دانلود
7 دو شنبه 24 تیر 1387 پنج شنبه 15 اسفند 1387 1300 دانلود
8 یک شنبه 17 خرداد 1388 1900
9 دو شنبه 3 خرداد 1389 1650
10 سه شنبه 27 اردیبهشت 1390 چهار شنبه 1 تیر 1390 1300 دانلود
11 یک شنبه 10 اردیبهشت 1391 یک شنبه 10 دی 1391 1050 دانلود
12 سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 شنبه 30 شهریور 1392 1050 دانلود
13 چهار شنبه 24 اردیبهشت 1393 شنبه 1 شهریور 1393 1250 دانلود
14 یک شنبه 10 خرداد 1394 500
15 یک شنبه 16 خرداد 1395 0
16 شنبه 20 خرداد 1396 0
17 چهار شنبه 2 خرداد 1397 0
18 یک شنبه 22 اردیبهشت 1398 0