نماد سیمان‌ شرق‌ سیمان‌ شرق‌

  • 1399/03/14
  • نماد : سشرق (سیمان‌ شرق‌)
  • آخرین قیمت : 950
  • حجم معاملات : 269,740
  • قیمت دیروز : 974
  • درصد تغییرات : -1.23%

سشرق (سیمان‌ شرق‌)

نماد سشرق
آخرین قیمت 950
قیمت پایانی 962
درصد تغییر قیمت -1.23%
تغییر قیمت -12
بالاترین قیمت 953
پایین ترین قیمت 936
قیمت دیروز 974
حجم 269,740
ارزش 254,558,083
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 9,918
حداکثر قیمت مجاز 10,962
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 4,609,569
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش فعایت ماهانه منتهی به 98/01/31
واحد تحلیل مبین سرمایه   سیمان‌ شرق‌   شنبه 7 اردیبهشت 1398-10:51
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
سشرق-هفتگی-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   سیمان‌ شرق‌   چهار شنبه 24 خرداد 1396-11:6
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "سشرق"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ شرق‌   یک شنبه 28 شهریور 1395-20:40
0
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سيمان شرق-سشرق
سعید معزز   سیمان‌ شرق‌   شنبه 13 شهریور 1395-14:1
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "سشرق"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ شرق‌   سه شنبه 2 شهریور 1395-9:25
0
مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی سیمان شرق صادر شد
محمد عبداله آبادی   سیمان‌ شرق‌   سه شنبه 5 مرداد 1395-8:11
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "سشرق"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ شرق‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-12:13
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "سشرق"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ شرق‌   سه شنبه 21 اردیبهشت 1395-15:9
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "سشرق"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ شرق‌   سه شنبه 31 فروردین 1395-8:56
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "سشرق"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ شرق‌   دو شنبه 16 فروردین 1395-20:47
0
تصمیمات مجامع عمومی عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده "سشرق"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ شرق‌   چهار شنبه 2 دی 1394-19:49
0
گزارش 12 ماهه "سشرق"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ شرق‌   چهار شنبه 25 آذر 1394-22:20
0
اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه- سشرق
علیرضا حسین پور   سیمان‌ شرق‌   یک شنبه 22 آذر 1394-10:50
0
افزایش هزینه مالی و عدم فروش زمین دلیل اصلی زیان سیمان شرق
علیرضا حسین پور   سیمان‌ شرق‌   یک شنبه 12 مهر 1394-11:9
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ شرق‌ (سشرق1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گي...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ شرق‌ (سشرق1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ شرق‌ (سشرق1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گي...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ شرق‌ (سشرق1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ن...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان شرق(سشرق)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي، فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر(...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي لامپ پارس شهاب(بشهاب)،داروسازي زهراوي(دزهراوي)،كنترل خوردگي تكين كو(رتكو)،سيمان شرق(سشرق)،پالايش نفت اصفهان...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان‌ شرق‌ (سشرق1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس ا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركتهاي سيمان‌سپاهان‌ (سپاها)،سرمايه گذاري ساختمان ايران (وساخت)،سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(وتوكا)،سيمان‌ شرق‌ (سشرق)،حمل...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي بانك تجارت(وتجارت)،بانك ملت(وبملت)،گروه مپنا(رمپنا)،سيمان شرق(سشرق)،صنايع جوشكاب يزد(بكاب)با محدوديت نوسان ...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت سيمان‌ شرق‌ (سشرق1)، با توجه به ع...