نماد گروه‌بهمن‌ گروه‌بهمن‌

  • 1398/01/05
  • نماد : خبهمن (گروه‌بهمن‌)
  • آخرین قیمت : 1,100
  • حجم معاملات : 19,280,086
  • قیمت دیروز : 1,049
  • درصد تغییرات : 4.86%

خبهمن (گروه‌بهمن‌)

نماد خبهمن
آخرین قیمت 1,100
قیمت پایانی 1,086
درصد تغییر قیمت 4.86%
تغییر قیمت 51
بالاترین قیمت 1,101
پایین ترین قیمت 1,043
قیمت دیروز 1,049
حجم 19,280,086
ارزش 20,937,969,365
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 997
حداکثر قیمت مجاز 1,101
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 4,000,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
مقایسه حرکت فعلی خبهمن با حرکت سال 1388 در تایم ماهیانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   گروه‌بهمن‌   دو شنبه 9 مهر 1397-11:17
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید وفروش تیرماه سیبا موتور
واحد تحلیل مبین سرمایه   گروه‌بهمن‌   چهار شنبه 3 مرداد 1397-8:50
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش خردادماه بهمن موتور
واحد تحلیل مبین سرمایه   گروه‌بهمن‌   شنبه 9 تیر 1397-8:42
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش خردادماه بهمن موتور
واحد تحلیل مبین سرمایه   گروه‌بهمن‌   شنبه 9 تیر 1397-8:34
0
مشاور سرمایه گذاری معیار
محاسبه NAV شرکت گروه بهمن
مشاور سرمایه گذاری معیار   گروه‌بهمن‌   سه شنبه 25 اردیبهشت 1397-8:7
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی خالص ارزش دارایی های "خبهمن"
واحد تحلیل مبین سرمایه   گروه‌بهمن‌   چهار شنبه 2 اسفند 1396-10:45
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
خبهمن نماد سودده در گروه سرمایه گذاری های خودرو
واحد تحلیل مبین سرمایه   گروه‌بهمن‌   دو شنبه 23 اسفند 1395-10:18
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
خبهمن
واحد تحلیل مبین سرمایه   گروه‌بهمن‌   سه شنبه 17 اسفند 1395-10:52
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
خبهمن
واحد تحلیل مبین سرمایه   گروه‌بهمن‌   شنبه 25 دی 1395-8:21
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
خبهمن
واحد تحلیل مبین سرمایه   گروه‌بهمن‌   شنبه 25 دی 1395-8:21
0
تغییر درآمد صفر ریالی "خبهمن" به سود ۲۱ ریالی
محمد عبداله آبادی   گروه‌بهمن‌   چهار شنبه 15 دی 1395-8:7
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "خبهمن"
علیرضا حسین پور   گروه‌بهمن‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-15:7
0
تحلیل بنیادی گروه بهمن
جمال نیاززاده نخعی   گروه‌بهمن‌   سه شنبه 22 تیر 1395-8:30
1
گروه بهمن
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   گروه‌بهمن‌   سه شنبه 8 تیر 1395-11:46
1
گزارش 12 ماهه "خبهمن"
علیرضا حسین پور   گروه‌بهمن‌   جمعه 28 خرداد 1395-10:11
2
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "خبهمن"
علیرضا حسین پور   گروه‌بهمن‌   دو شنبه 24 اسفند 1394-9:59
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "خبهمن"
علیرضا حسین پور   گروه‌بهمن‌   چهار شنبه 12 اسفند 1394-9:51
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "خبهمن"
علیرضا حسین پور   گروه‌بهمن‌   چهار شنبه 30 دی 1394-11:38
0
بررسی اثر عرضه اولیه خدیزل بر EPS خبهمن
علیرضا حسین پور   گروه‌بهمن‌   شنبه 7 آذر 1394-8:5
0
تحلیل بنیادی گروه بهمن (خبهمن)
علیرضا حسین پور   گروه‌بهمن‌   چهار شنبه 15 مهر 1394-9:56
0
برنامه افزایش سرمایه ۹۷ درصدی گروه بهمن از سه محل
علیرضا حسین پور   گروه‌بهمن‌   چهار شنبه 15 مهر 1394-9:21
0
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گروه‌بهمن‌ (خبهمن1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در خص...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي گروه توليدي مهرام(غمهرا)،صنعتي آما(فاما)،توسعه معادن روي ايران(كروي)جهت برگزاري مجمع ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي معدني‌ دماوند(كدما)و گروه‌بهمن‌(خبهمن)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ، بدون محدوديت نوسان قيم...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گروه‌بهمن‌(خبهمن1)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي گروه بهمن(خبهمن) پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي- عمومي فوق العاده مبني بر ت...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركتهاي صنايع كاشي و سراميك سينا (كساوه)،كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي (كرازي) جهت برگزار...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي خبهمن دو شنبه 17 آبان 1395-10:29

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت گروه بهمن با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1395/12/30، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفا...
پیغام ناظر
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شركت تولیدی ایران تایر،داروسازی زاگرس فارمد پارس،گروه بهمن با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شدند.مدیریت ع...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي ايران خودرو، گروه بهمن،مهندسي نصير ماشين و پالايش نفت تبريز پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر ت...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركتهاي گروه بهمن،سيمان اصفهان،توليدي كاشي تكسرام،بانك پاسارگاد،بانك اقتصاد نوين،لبنيات پاستو...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 پنج شنبه 31 تیر 1372 2200
2 یک شنبه 26 تیر 1373 48
3 پنج شنبه 29 تیر 1374 858
4 چهار شنبه 27 تیر 1375 1287
5 چهار شنبه 25 تیر 1376 پنج شنبه 28 اسفند 1376 607
6 یک شنبه 28 تیر 1377 جمعه 21 اسفند 1377 911
7 یک شنبه 27 تیر 1378 دو شنبه 5 مهر 1378 340
8 یک شنبه 26 تیر 1379 چهار شنبه 26 بهمن 1379 560
9 سه شنبه 26 تیر 1380 100
10 سه شنبه 25 تیر 1381 584
11 دو شنبه 30 تیر 1382 508
12 دو شنبه 29 تیر 1383 شنبه 28 شهریور 1383 420 دانلود
13 یک شنبه 26 تیر 1384 800
14 یک شنبه 25 تیر 1385 شنبه 25 شهریور 1385 250 دانلود
15 سه شنبه 26 تیر 1386 شنبه 5 آبان 1386 200 دانلود
16 دو شنبه 24 تیر 1387 شنبه 30 شهریور 1387 200 دانلود
17 یک شنبه 28 تیر 1388 160
18 چهار شنبه 30 تیر 1389 دو شنبه 1 آذر 1389 180 دانلود
19 شنبه 25 تیر 1390 580
20 شنبه 24 تیر 1391 جمعه 1 دی 1391 250 دانلود
21 شنبه 8 تیر 1392 دو شنبه 16 دی 1392 220 دانلود
22 یک شنبه 15 تیر 1393 شنبه 20 دی 1393 350 دانلود
23 دو شنبه 15 تیر 1394 سه شنبه 1 دی 1394 500 دانلود
24 پنج شنبه 31 تیر 1395 چهار شنبه 15 دی 1395 175 دانلود
25 دو شنبه 19 تیر 1396 شنبه 16 دی 1396 200 دانلود
26 دو شنبه 25 تیر 1397 شنبه 1 دی 1397 200 دانلود