نماد سرمایه گذاری ساختمان ایران سرمایه گذاری ساختمان ایران

  • 1398/11/29
  • نماد : وساخت (سرمایه گذاری ساختمان ایران)
  • آخرین قیمت : 1,790
  • حجم معاملات : 140,164
  • قیمت دیروز : 1,862
  • درصد تغییرات : -0.86%

وساخت (سرمایه گذاری ساختمان ایران)

نماد وساخت
آخرین قیمت 1,790
قیمت پایانی 1,846
درصد تغییر قیمت -0.86%
تغییر قیمت -16
بالاترین قیمت 1,920
پایین ترین قیمت 1,788
قیمت دیروز 1,862
حجم 140,164
ارزش 252,275,609
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 18,482
حداکثر قیمت مجاز 20,426
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 436,118
واحد تحلیل مبین سرمایه
اعلام رای دادگاه
واحد تحلیل مبین سرمایه   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   چهار شنبه 6 شهریور 1398-9:43
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی روند حرکتی وساخت در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   شنبه 2 شهریور 1398-14:40
0
تصمیمات مجمع عمومی عادی سرمایه گذاری ساختمان ایران-وساخت
سعید معزز   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   چهار شنبه 29 دی 1395-9:20
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
وساخت سهم زیانده با پتانسیل و نوسان دهی و NAV
واحد تحلیل مبین سرمایه   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   یک شنبه 19 دی 1395-12:10
1
پیش بینی درآمد هر سهم سرمایه گذاری ساختمان ایران-وساخت
سعید معزز   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   یک شنبه 5 دی 1395-8:32
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
وساخت در تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   دو شنبه 26 مهر 1395-11:9
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
وساخت تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   شنبه 10 مهر 1395-10:40
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "وساخت"
علیرضا حسین پور   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   یک شنبه 31 مرداد 1395-9:47
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "وساخت"
علیرضا حسین پور   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   دو شنبه 4 مرداد 1395-10:27
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "وساخت"
علیرضا حسین پور   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   یک شنبه 19 اردیبهشت 1395-21:30
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "وساخت"
علیرضا حسین پور   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   شنبه 28 فروردین 1395-10:30
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "وساخت"
علیرضا حسین پور   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   چهار شنبه 12 اسفند 1394-9:33
0
توضیحات شرکت در خصوص کاهش پیش بینی درآمد هر سهم سال 95
علیرضا حسین پور   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   یک شنبه 24 آبان 1394-10:48
0
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران (وساخت1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه دي...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گير...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پارس دارو(دپارس)، سرمايه گذاري ساختمان ايران(وساخت)، داروسازي فارابي(دفارا)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(وساخت) سه شنبه 8 مرداد 1398-10:38

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران(وساخت)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران(وساخت)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران (وساخت1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا س...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران (وساخت1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا س...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران (وساخت1...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران (وساخت1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي لوله و ماشين سازي ايران(فلوله)، سرمايه گذاري ساختمان ايران(وساخت)پس از رفع تعليق نماد معاملاتي بدون محدوديت ...