نماد سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌

  • 1397/12/28
  • نماد : ونيكي (سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌)
  • آخرین قیمت : 2,595
  • حجم معاملات : 965,875
  • قیمت دیروز : 2,473
  • درصد تغییرات : 4.93%

ونيكي (سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌)

نماد ونيكي
آخرین قیمت 2,595
قیمت پایانی 2,512
درصد تغییر قیمت 4.93%
تغییر قیمت 122
بالاترین قیمت 2,595
پایین ترین قیمت 2,501
قیمت دیروز 2,473
حجم 965,875
ارزش 2,498,358,535
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 2,350
حداکثر قیمت مجاز 2,596
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 2,800,000
صدور مجوز افزایش سرمایه سرمایه گذاری ملی ایران-ونیکی
سعید معزز   سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌   چهار شنبه 8 دی 1395-7:56
0
نگاهی بر پرتفوی یک ماهه "ونیکی"
علیرضا حسین پور   سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌   سه شنبه 8 دی 1394-19:11
0
نحوه دریافت اوراق جدید ناشی از افزایش سرمایه "ونیکی" اعلام شد
علیرضا حسین پور   سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌   شنبه 5 دی 1394-15:41
0
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري ملي ايران، "ونیکی"
علیرضا حسین پور   سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌   دو شنبه 25 آبان 1394-8:28
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز حق تقدم شركت سبحان دارو(دسبحانح) با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي و شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن(وصنعت) جه...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر (شوينده)،سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي)و فروسيليس‌ ايران‌ (فروس)،با محدوديت ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، پيرو اطلاعيه هاي شفاف سازي مورخ 05/02/1397، 13/05/1397 و 17/05/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار منتشره در سايت كدال، نماد معاملاتي ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري ملي ايران(ونيكي)،مهندسي تكنوتار(تكنو)و آهنگري تراكتورسازي ايران(خاهن) با توجه به عدم كشف قيمت د...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري ملي ايران(ونيكي)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي و رفع تعليق نماد ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري ملي ايران(ونيكي)و مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر(شوينده)جهت برگزار...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي قند اصفهان(قصفها)، سرمايه گذاري ملي ايران(ونيكي)و حق تقدم استفاده شركت روزدارو(دروزح)،با توجه به عدم كشف قي...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت قند اصفهان(قصفها)با توجه به اعلام پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي 1396/12/29،شركت سرمايه گذاري ملي ايران ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت مهندسي نصير ماشين(خنصير) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص ...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 پنج شنبه 25 اسفند 1367 0
2 جمعه 25 اسفند 1368 27
3 یک شنبه 26 اسفند 1369 129
4 دو شنبه 30 دی 1370 629
5 چهار شنبه 30 دی 1371 811
6 سه شنبه 24 اسفند 1372 609
7 سه شنبه 11 بهمن 1373 522
8 شنبه 30 دی 1374 1130
9 سه شنبه 30 بهمن 1375 600
10 چهار شنبه 13 اسفند 1376 پنج شنبه 21 آبان 1377 287
11 چهار شنبه 5 اسفند 1377 سه شنبه 4 خرداد 1378 305
12 چهار شنبه 11 اسفند 1378 سه شنبه 25 مرداد 1379 280
13 یک شنبه 19 اسفند 1380 چهار شنبه 15 آبان 1381 115
14 دو شنبه 19 اسفند 1381 175
15 دو شنبه 25 اسفند 1382 شنبه 16 خرداد 1383 160 دانلود
16 چهار شنبه 21 بهمن 1383 200
17 سه شنبه 23 اسفند 1384 شنبه 3 تیر 1385 198 دانلود
18 چهار شنبه 23 اسفند 1385 یک شنبه 21 مرداد 1386 160 دانلود
19 یک شنبه 19 اسفند 1386 شنبه 19 مرداد 1387 70 دانلود
20 دو شنبه 19 اسفند 1387 80
21 یک شنبه 16 اسفند 1388 سه شنبه 15 تیر 1389 100 دانلود
22 چهار شنبه 18 اسفند 1389 شنبه 1 مرداد 1390 150 دانلود
23 چهار شنبه 17 اسفند 1390 شنبه 24 تیر 1391 150 دانلود
24 یک شنبه 27 اسفند 1391 دو شنبه 24 تیر 1392 200 دانلود
25 چهار شنبه 21 اسفند 1392 چهار شنبه 1 مرداد 1393 330 دانلود
26 پنج شنبه 21 اسفند 1393 یک شنبه 1 شهریور 1394 330 دانلود
27 پنج شنبه 20 اسفند 1394 یک شنبه 6 تیر 1395 210 دانلود
28 دو شنبه 28 فروردین 1396 یک شنبه 1 مرداد 1396 50 دانلود
29 پنج شنبه 30 فروردین 1397 دو شنبه 1 مرداد 1397 125 دانلود