نماد پارسان پارسان

  • 1399/08/06
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
واحد تحلیل مبین سرمایه
خالص ارزش دارایی گسترش نفت و گاز پارسیان
واحد تحلیل مبین سرمایه   گسترش نفت و گاز پارسیان   دو شنبه 10 شهریور 1399-12:47
7
مشاور سرمایه گذاری معیار
محاسبه NAV شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
مشاور سرمایه گذاری معیار   گسترش نفت و گاز پارسیان   چهار شنبه 8 فروردین 1397-1:25
1
مشاور سرمایه گذاری معیار
محاسبه NAV شرکت نفت و گاز پارسیان
مشاور سرمایه گذاری معیار   گسترش نفت و گاز پارسیان   چهار شنبه 4 مرداد 1396-9:52
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "پارسان"
علیرضا حسین پور   گسترش نفت و گاز پارسیان   سه شنبه 2 شهریور 1395-9:5
0
آگهی ثبت افزایش سرمایه پارسان
سعید معزز   گسترش نفت و گاز پارسیان   دو شنبه 11 مرداد 1395-8:30
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "پارسان"
علیرضا حسین پور   گسترش نفت و گاز پارسیان   پنج شنبه 31 تیر 1395-12:25
0
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
مهران جعفری   گسترش نفت و گاز پارسیان   شنبه 19 تیر 1395-13:6
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "پارسان"
علیرضا حسین پور   گسترش نفت و گاز پارسیان   سه شنبه 31 فروردین 1395-8:41
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "پارسان"
علیرضا حسین پور   گسترش نفت و گاز پارسیان   پنج شنبه 1 بهمن 1394-12:8
0
گزارش 12 ماهه "پارسان"
علیرضا حسین پور   گسترش نفت و گاز پارسیان   پنج شنبه 10 دی 1394-19:23
0
تاثیر مثبت «پارسان» بر شاخص
علیرضا حسین پور   گسترش نفت و گاز پارسیان   چهار شنبه 29 مهر 1394-8:52
0
پیغام ناظر
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان(پارسان) با سررسيد دي...
پیغام ناظر
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان(پارسان) با سررسيد مه...
پیغام ناظر
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) با سررسيد د...
پیغام ناظر
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) با سررسيد م...
پیغام ناظر
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) با سررسيد ...
پیغام ناظر
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) با سررسيد ...
پیغام ناظر
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) با سررسيد ...
پیغام ناظر
به اطلاع سرمايه گذاران محترم بازار سرمايه مي رساند، با توجه به پايان دوره معاملاتي و فرارسيدن سررسيد فيزيكي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام...
پیغام ناظر
به اطلاع سرمايه گذاران محترم بازار سرمايه مي رساند، امروز چهارشنبه مورخ 26 دي ماه 1397، دوره معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شركت ...
پیغام ناظر
به اطلاع سرمايه گذاران محترم بازار سرمايه مي رساند، با توجه به فرارسيدن سررسيد نقدي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شركت گسترش نفت و گاز پا...