نماد گروه‌ صنعتي‌ بارز گروه‌ صنعتي‌ بارز

  • 1397/12/28
  • نماد : پكرمان (گروه‌ صنعتي‌ بارز)
  • آخرین قیمت : 3,780
  • حجم معاملات : 2,204,753
  • قیمت دیروز : 3,737
  • درصد تغییرات : 1.15%

پكرمان (گروه‌ صنعتي‌ بارز)

نماد پكرمان
آخرین قیمت 3,780
قیمت پایانی 3,796
درصد تغییر قیمت 1.15%
تغییر قیمت 43
بالاترین قیمت 3,838
پایین ترین قیمت 3,740
قیمت دیروز 3,737
حجم 2,204,753
ارزش 8,368,241,276
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 3,551
حداکثر قیمت مجاز 3,923
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1,010,600
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش تیرماه پکرمان
واحد تحلیل مبین سرمایه   گروه‌ صنعتی‌ بارز   پنج شنبه 4 مرداد 1397-21:25
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
الزام خرید لاستیک ایرانی توسط خودروسازان
واحد تحلیل مبین سرمایه   گروه‌ صنعتی‌ بارز   سه شنبه 13 تیر 1396-9:35
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
پکرمان-روزانه-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   گروه‌ صنعتی‌ بارز   شنبه 10 تیر 1396-8:39
1
اطلاعيه در خصوص پرداخت سود سهام سال 1394 به دارندگان سهام پکرمان
سعید معزز   گروه‌ صنعتی‌ بارز   سه شنبه 9 شهریور 1395-10:34
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "پکرمان"
علیرضا حسین پور   گروه‌ صنعتی‌ بارز   پنج شنبه 31 تیر 1395-11:50
0
گزارش 12 ماهه "پکرمان"
علیرضا حسین پور   گروه‌ صنعتی‌ بارز   جمعه 7 خرداد 1395-19:8
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "پکرمان"
علیرضا حسین پور   گروه‌ صنعتی‌ بارز   جمعه 21 اسفند 1394-14:49
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "پکرمان"
علیرضا حسین پور   گروه‌ صنعتی‌ بارز   چهار شنبه 30 دی 1394-16:50
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ذغال سنگ نگين طبس(كطبس)، گروه دارويي سبحان(دسبحا)، صنايع سيمان دشتستان(سدشت)و گروه صنعتي بارز(پكرمان) باتوجه...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت گروه صنعتي بارز(پكرمان)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت گروه صنعتي بارز(پكرمان)باتوجه به تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام و اطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نو...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركتهاي توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد)،سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان)،گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان)وحق تقدم سهام شرك...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور(كنور)،ليزينگ ايرانيان(وايران)،گروه صنعتي بارز(پكرمان)،الكتريك ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي گروه صنعتي بارز(پكرمان)،بيمه ما(ما)، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي،توليدي اي...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركتهاي توليدي ايران تاير(پتاير)،گروه صنعتي بارز(پكرمان) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند، علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم(1000ريال)را نيز ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند، علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم(1000ريال)را نيز ...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 یک شنبه 31 تیر 1375 0
2 دو شنبه 26 خرداد 1376 74
3 چهار شنبه 17 تیر 1377 1000
4 چهار شنبه 12 خرداد 1378 550
5 سه شنبه 17 خرداد 1379 یک شنبه 2 بهمن 1379 500
6 دو شنبه 7 خرداد 1380 440
7 یک شنبه 5 خرداد 1381 500
8 دو شنبه 5 خرداد 1382 176
9 سه شنبه 5 خرداد 1383 220
10 سه شنبه 10 خرداد 1384 چهار شنبه 5 بهمن 1384 300 دانلود
11 دو شنبه 22 خرداد 1385 سه شنبه 10 مرداد 1385 340 دانلود
12 چهار شنبه 9 خرداد 1386 255
13 چهار شنبه 8 خرداد 1387 سه شنبه 24 دی 1387 250 دانلود
14 یک شنبه 17 خرداد 1388 شنبه 31 مرداد 1388 320 دانلود
15 سه شنبه 18 خرداد 1389 دو شنبه 1 شهریور 1389 400 دانلود
16 چهار شنبه 18 خرداد 1390 سه شنبه 15 شهریور 1390 200 دانلود
17 شنبه 20 خرداد 1391 یک شنبه 22 مرداد 1391 250 دانلود
18 یک شنبه 12 خرداد 1392 چهار شنبه 20 شهریور 1392 450 دانلود
19 دو شنبه 12 خرداد 1393 یک شنبه 30 شهریور 1393 2050 دانلود
20 دو شنبه 11 خرداد 1394 چهار شنبه 25 شهریور 1394 2100 دانلود
21 دو شنبه 17 خرداد 1395 یک شنبه 7 شهریور 1395 720 دانلود
22 یک شنبه 21 خرداد 1396 یک شنبه 15 مرداد 1396 500 دانلود
23 شنبه 12 خرداد 1397 یک شنبه 15 مهر 1397 400 دانلود