نماد مخابرات ایران مخابرات ایران

  • 1399/03/17
  • نماد : اخابر (مخابرات ایران)
  • آخرین قیمت : 3,090
  • حجم معاملات : 872,689
  • قیمت دیروز : 3,126
  • درصد تغییرات : -0.06%

اخابر (مخابرات ایران)

نماد اخابر
آخرین قیمت 3,090
قیمت پایانی 3,124
درصد تغییر قیمت -0.06%
تغییر قیمت -2
بالاترین قیمت 3,179
پایین ترین قیمت 3,090
قیمت دیروز 3,126
حجم 872,689
ارزش 2,706,772,513
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 14,503
حداکثر قیمت مجاز 16,029
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 7,860,605
ارتباط با مبین سرمایه
سعید محمدی   مخابرات ایران   شنبه 9 فروردین 1399-15:50
6
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "اخابر"
علیرضا حسین پور   مخابرات ایران   پنج شنبه 31 تیر 1395-12:8
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "اخابر"
علیرضا حسین پور   مخابرات ایران   چهار شنبه 16 تیر 1395-17:17
2
گزارش 12 ماهه "اخابر"
علیرضا حسین پور   مخابرات ایران   یک شنبه 12 اردیبهشت 1395-7:53
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "اخابر"
علیرضا حسین پور   مخابرات ایران   سه شنبه 7 اردیبهشت 1395-22:55
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "اخابر"
علیرضا حسین پور   مخابرات ایران   پنج شنبه 27 اسفند 1394-15:31
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "اخابر"
علیرضا حسین پور   مخابرات ایران   شنبه 1 اسفند 1394-8:15
0
اظهارنظر حسابرس نسبت به افزایش سرمایه "اخابر"
علیرضا حسین پور   مخابرات ایران   سه شنبه 3 آذر 1394-7:8
0
"اخابر" ۳۱ درصد افزایش سرمایه می دهد و ۶ هزار میلیارد تومانی می شود
علیرضا حسین پور   مخابرات ایران   دو شنبه 2 آذر 1394-10:57
0
اخابر- پیش بینی درآمد هر سهم، دوره 6 ماهه
علیرضا حسین پور   مخابرات ایران   دو شنبه 11 آبان 1394-7:48
0
مخابرات ایران
علیرضا حسین پور   مخابرات ایران   شنبه 25 مهر 1394-10:28
0
پیغام ناظر
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شرکت مخابرات ايران (اخابر) با سررسيد دي ماه 1398 ...
پیغام ناظر
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شرکت مخابرات ايران (اخابر) با سررسيد دي ماه 1398 ...
پیغام ناظر
به اطلاع سرمايه گذاران محترم بازار سرمايه مي رساند، با توجه به پايان دوره معاملاتي و فرارسيدن زمان تسويه فيزيكي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش ...
پیغام ناظر
به اطلاع سرمايه گذاران محترم بازار سرمايه مي رساند، امروز چهارشنبه مورخ 29 خردادماه 1398، دوره معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرك...
پیغام ناظر
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي سهام شركت مخابرات ايران(هخابر806) با توجه به بازگشايي نماد اصلي در بازار ...
پیغام ناظر
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شركت مخابرات ايران با سررسيدهاي خردادماه 1398، مهرماه ...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (اخابر) سه شنبه 21 خرداد 1398-9:19

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت مخابرات ايران(اخابر) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه م...
پیغام ناظر
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت مخابرات ايران (اخابر) با سررسيد دي ماه 1398 ...
پیغام ناظر
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت مخابرات ايران (اخابر) با سررسيد مهرماه 1398 ...
پیغام ناظر
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت مخابرات ايران (اخابر) با سررسيد خردادماه 139...