نماد س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

  • 1399/03/16
  • نماد : تاپيكو (س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین)
  • آخرین قیمت : 3,500
  • حجم معاملات : 1,450,000,000
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 250.00%

تاپيكو (س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین)

نماد تاپيكو
آخرین قیمت 3,500
قیمت پایانی 3,500
درصد تغییر قیمت 250.00%
تغییر قیمت 2500
بالاترین قیمت 3,500
پایین ترین قیمت 3,500
قیمت دیروز 1,000
حجم 1,450,000,000
ارزش 5,075,000,000,000
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 8,931
حداکثر قیمت مجاز 9,871
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 12,198,841
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش مجمع تاپیکو
واحد تحلیل مبین سرمایه   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   پنج شنبه 31 مرداد 1398-9:3
3
واحد تحلیل مبین سرمایه
کوره تولید بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس روشن شد
واحد تحلیل مبین سرمایه   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   شنبه 28 مهر 1397-11:41
1
پالایشگاه ستاره خلیج فارس با دستور روحانی وارد بورس می شود
مجید ششمانی   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   سه شنبه 19 تیر 1397-15:27
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
مجمع عمومی عادی تاپیکو
واحد تحلیل مبین سرمایه   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   چهار شنبه 29 شهریور 1396-17:20
0
مشاور سرمایه گذاری معیار
محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
مشاور سرمایه گذاری معیار   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   سه شنبه 10 مرداد 1396-14:24
0
خودکفایی بنزین به کمک ستاره خلیج فارس
محمدرضا قاسمی   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   دو شنبه 26 مهر 1395-15:37
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
تاثیر راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بر تاپیکو
واحد تحلیل مبین سرمایه   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   شنبه 10 مهر 1395-13:56
0
آغاز تزریق خوراک به پالایشگاه ستاره خلیج فارس
محمدرضا قاسمی   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   شنبه 10 مهر 1395-11:59
0
گزارش 12 ماهه "تاپیکو"
علیرضا حسین پور   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   یک شنبه 24 مرداد 1395-15:32
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "تاپیکو"
علیرضا حسین پور   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   چهار شنبه 16 تیر 1395-17:18
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "تاپیکو"
علیرضا حسین پور   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   سه شنبه 11 خرداد 1395-7:15
3
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "تاپیکو"
علیرضا حسین پور   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   سه شنبه 11 خرداد 1395-7:13
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "تاپیکو"
علیرضا حسین پور   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   جمعه 10 اردیبهشت 1395-8:48
0
گزارش 9 ماهه "تاپیکو"
علیرضا حسین پور   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   سه شنبه 7 اردیبهشت 1395-23:2
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "تاپیکو"
علیرضا حسین پور   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   شنبه 21 فروردین 1395-14:22
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "تاپیکو"
علیرضا حسین پور   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   شنبه 1 اسفند 1394-7:40
0
گزارش 6 ماهه "تاپیکو"
علیرضا حسین پور   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   چهار شنبه 23 دی 1394-12:4
0
سرمایه گذاری نفت، گاز پتروشیمی تامین
علیرضا حسین پور   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   دو شنبه 27 مهر 1394-7:2
0