نماد موتوژن‌ موتوژن‌

  • 1399/03/09
  • نماد : بموتو (موتوژن‌)
  • آخرین قیمت : 4,286
  • حجم معاملات : 318,665
  • قیمت دیروز : 4,464
  • درصد تغییرات : -3.97%

بموتو (موتوژن‌)

نماد بموتو
آخرین قیمت 4,286
قیمت پایانی 4,287
درصد تغییر قیمت -3.97%
تغییر قیمت -177
بالاترین قیمت 4,300
پایین ترین قیمت 4,286
قیمت دیروز 4,464
حجم 318,665
ارزش 1,366,128,230
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 39,926
حداکثر قیمت مجاز 44,128
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1,171,399
بررسی نموداری بموتو
سیدرضا قدمگاهی   موتوژن‌   یک شنبه 10 آذر 1398-10:27
0
زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1395/06/31موتوژن-بموتو
سعید معزز   موتوژن‌   دو شنبه 24 آبان 1395-13:45
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) موتوژن-بموتو
سعید معزز   موتوژن‌   شنبه 24 مهر 1395-11:16
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "بموتو"
علیرضا حسین پور   موتوژن‌   پنج شنبه 8 مهر 1395-14:2
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "بموتو"
علیرضا حسین پور   موتوژن‌   یک شنبه 24 مرداد 1395-15:30
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/06/31 دوره 9 ماهه بموتو
سعید معزز   موتوژن‌   شنبه 23 مرداد 1395-15:2
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "بموتو"
علیرضا حسین پور   موتوژن‌   سه شنبه 31 فروردین 1395-8:45
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه- "
علیرضا حسین پور   موتوژن‌   شنبه 26 دی 1394-15:51
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي موتو‍ژن(بموتو)، بين المللي توسعه ساختمان(ثاخت)، سيمان فارس(سفار)، نفت پارس(شنفت)، سيمان سفيد ني ريز(سنير)بات...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي موتوژن(بموتو)، بين المللي توسعه ساختمان(ثاخت)، تجارت الكترونيك پارسيان(رتاپ)با توجه به افشاي اطلاعات با اهمي...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(بموتو) دو شنبه 2 اردیبهشت 1398-9:12

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت موتوژن(بموتو) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آم...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت موتوژن‌ (بموتو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت موتوژن‌ (بموتو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت موتوژن(بموتو)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضا هيئت مديره با محدوديت نوسان قيمت ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي موتو‍ژن(بموتو) و نوش مازندران(غنوش) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده به منظور انتخاب اع...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت موتوژن(بموتو)با توجه به اعلام تنفس مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي ...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي(بموتو) سه شنبه 11 دی 1397-10:35

به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت موتو‍‍ژن(بموتو)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضا هيئت مدير...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي موتوژن(بموتو)، بيمه ما(ما)، سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق)، حق تقدم شركت ذغال سنگ نگين طبس(كطبسح)، حق تقدم...