نماد شپدیس شپدیس

  • 1399/08/07
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل سناریو صنعت اوره صادراتی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی پردیس   سه شنبه 1 مرداد 1398-9:17
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش فعالیت ماهانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی پردیس   سه شنبه 4 تیر 1398-17:37
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش فعالیت اردیبهشت ماه شرکت پتروشیمی پردیس
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی پردیس   چهار شنبه 8 خرداد 1398-13:7
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی گزارش ماهیانه شپدیس
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی پردیس   یک شنبه 8 اردیبهشت 1398-10:16
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش اسفندماه شپدیس
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی پردیس   شنبه 10 فروردین 1398-8:28
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی عملکرد ماهیانه شپدیس
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی پردیس   دو شنبه 5 آذر 1397-14:28
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
شرح و تحلیل نتیجه کنفرانس خبری پتروشیمی پردیس
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی پردیس   شنبه 27 مرداد 1397-16:13
0
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پتروشيمي پرديس -شپدیس
سعید معزز   پتروشیمی پردیس   دو شنبه 16 اسفند 1395-11:44
0
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی پردیس-شپدیس
سعید معزز   پتروشیمی پردیس   دو شنبه 29 آذر 1395-12:17
0
زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ شپدیس
سعید معزز   پتروشیمی پردیس   سه شنبه 16 آذر 1395-15:39
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) شپدیس
سعید معزز   پتروشیمی پردیس   سه شنبه 16 شهریور 1395-15:10
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "شپدیس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی پردیس   دو شنبه 1 شهریور 1395-17:9
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "شپدیس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی پردیس   دو شنبه 30 فروردین 1395-17:38
0
اثر قیمت خوراک بر پیش بینی سود پتروشیمی پردیس اعلام شد
علیرضا حسین پور   پتروشیمی پردیس   سه شنبه 18 اسفند 1394-10:55
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "شپدیس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی پردیس   سه شنبه 29 دی 1394-10:59
0
گزارش 3 ماهه "شپدیس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی پردیس   دو شنبه 28 دی 1394-13:58
0
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی "شپدیس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی پردیس   دو شنبه 7 دی 1394-9:6
0
آگهی ثبت افزایش سرمایه "شپدیس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی پردیس   چهار شنبه 2 دی 1394-19:47
0
صورتهای مالی 12 ماهه- شپدیس
علیرضا حسین پور   پتروشیمی پردیس   شنبه 28 آذر 1394-19:16
0
گزارش 6 ماهه "شپدیس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی پردیس   سه شنبه 26 آبان 1394-7:28
0