نماد شهد ايران‌ شهد ايران‌

  • 1397/07/23
  • نماد : غشهد (شهد ايران‌)
  • آخرین قیمت : 5,370
  • حجم معاملات : 175,357
  • قیمت دیروز : 5,168
  • درصد تغییرات : 3.91%

غشهد (شهد ايران‌)

نماد غشهد
آخرین قیمت 5,370
قیمت پایانی 5,393
درصد تغییر قیمت 3.91%
تغییر قیمت 202
بالاترین قیمت 5,426
پایین ترین قیمت 5,260
قیمت دیروز 5,168
حجم 175,357
ارزش 945,679,460
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 4,910
حداکثر قیمت مجاز 5,426
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 98,580
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت شهد ايران -غشهد
سعید معزز   شهد ایران‌   شنبه 2 اردیبهشت 1396-14:11
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "غشهد"
علیرضا حسین پور   شهد ایران‌   پنج شنبه 29 مهر 1395-13:9
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "غشهد"
علیرضا حسین پور   شهد ایران‌   چهار شنبه 30 تیر 1395-23:50
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "غشهد"
علیرضا حسین پور   شهد ایران‌   جمعه 21 اسفند 1394-6:22
0
شهد ایران
علیرضا حسین پور   شهد ایران‌   چهار شنبه 29 مهر 1394-11:16
0
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (غشهداب1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد طي 5 روز معاملاتي متوالي در نماد اصلي، متوقف ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب1) پس از اصلاح محاسبات مربوط به نوسان بيش ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (غشهداب1) به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفران...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف،...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت و برگزاري...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت و برگزاري...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سها...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (غشهداب1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد طي 5 روز معاملاتي متوالي در نماد اصلي، متوقف ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ تعداد 56,060,493 حق تقدم استفاده نشده شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان(سهامي عام) در نماد (غشهد...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (غشهداب1) یک شنبه 30 اردیبهشت 1397-12:50

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب1) با توجه به اطلاعات دريافتي مبني بر تغي...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 دو شنبه 31 تیر 1370 0
2 چهار شنبه 31 تیر 1371 0
3 شنبه 26 تیر 1372 625
4 چهار شنبه 22 تیر 1373 یک شنبه 9 مرداد 1373 1000
5 پنج شنبه 22 تیر 1374 شنبه 4 شهریور 1374 600
6 پنج شنبه 21 تیر 1375 1483
7 پنج شنبه 26 تیر 1376 شنبه 29 آذر 1376 500
8 پنج شنبه 25 تیر 1377 شنبه 11 مهر 1377 799
9 یک شنبه 27 تیر 1378 شنبه 8 آبان 1378 525
10 دو شنبه 27 تیر 1379 شنبه 3 دی 1379 575
11 چهار شنبه 27 تیر 1380 شنبه 3 آذر 1380 307
12 پنج شنبه 27 تیر 1381 شنبه 4 آبان 1381 449
13 شنبه 28 تیر 1382 411
14 شنبه 27 تیر 1383 شنبه 16 آبان 1383 465 دانلود
15 شنبه 11 تیر 1384 250
16 شنبه 24 تیر 1385 140
17 پنج شنبه 21 تیر 1386 100
18 یک شنبه 23 تیر 1387 40
19 سه شنبه 23 تیر 1388 0
20 شنبه 26 تیر 1389 0
21 دو شنبه 27 تیر 1390 0
22 شنبه 24 تیر 1391 0
23 پنج شنبه 13 تیر 1392 0
24 پنج شنبه 12 تیر 1393 0
25 پنج شنبه 4 تیر 1394 0
26 دو شنبه 21 تیر 1395 0
27 یک شنبه 25 تیر 1396 0
28 چهار شنبه 30 خرداد 1397 0