نماد توسعه معدني و صنعتي صبانور توسعه معدني و صنعتي صبانور

  • 1397/12/28
  • نماد : كنور (توسعه معدني و صنعتي صبانور)
  • آخرین قیمت : 5,118
  • حجم معاملات : 11,652,648
  • قیمت دیروز : 4,875
  • درصد تغییرات : 4.98%

كنور (توسعه معدني و صنعتي صبانور)

نماد كنور
آخرین قیمت 5,118
قیمت پایانی 5,066
درصد تغییر قیمت 4.98%
تغییر قیمت 243
بالاترین قیمت 5,118
پایین ترین قیمت 4,897
قیمت دیروز 4,875
حجم 11,652,648
ارزش 59,031,778,507
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 4,632
حداکثر قیمت مجاز 5,118
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1,174,569
واحد تحلیل مبین سرمایه
کاهش قیمت سنگ آهن با کاهش تولید فولاد چین
واحد تحلیل مبین سرمایه   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   شنبه 23 اردیبهشت 1396-10:57
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی عوامل موثر بر قیمت سنگ آهن
واحد تحلیل مبین سرمایه   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   دو شنبه 14 فروردین 1396-8:37
0
خام‌فروشی سنگ آهن تا اوایل سال آینده صفر می‌شود
محمدرضا قاسمی   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   شنبه 22 آبان 1395-9:3
0
افزایش نیاز صنعت فولاد به سنگ‌آهن داخلی
محمدرضا قاسمی   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   دو شنبه 17 آبان 1395-11:13
0
صنعت سنگ‌آهن خام کشور به زودی تبدیل به فرآورده‌های تکمیلی خواهد شد.
محمدرضا قاسمی   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   شنبه 15 آبان 1395-15:55
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
3 خبر و اثر گذاری آن بر شرکت های آهنین بورس
واحد تحلیل مبین سرمایه   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   دو شنبه 5 مهر 1395-11:29
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "کنور"
علیرضا حسین پور   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   پنج شنبه 31 تیر 1395-0:8
0
زمانبندی پرداخت سود کنور و اعلام مشخصات سهامداران
سعید معزز   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   شنبه 5 تیر 1395-15:32
0
هیات مدیره‌ای که با ۷ میلیارد تومان زیان عملیاتی ۱۲۰ میلیون تومان پاداش گرفت
حسین الیاسی   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   دو شنبه 31 خرداد 1395-18:37
2
گزارش 12 ماهه "کنور"
علیرضا حسین پور   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395-13:10
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کنور"
علیرضا حسین پور   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   شنبه 1 اسفند 1394-7:36
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي توسعه معدني و صنعتي صبانور(كنور)، افست(چافست)، گروه سرمايه گذاري مسكن(ثمسكن) با توجه به عدم كشف قيمت در روز ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي توسعه معدني و صنعتي صبانور(كنور)، افست(چافست)، سرمايه گذاري صنعت نفت(ونفت) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، تا پايان جلسه معاملاتي در وضعيت...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان‌غرب‌ (سغرب)،معدني و صنعتي گل گهر (كگل)،نفت‌ بهران‌ (شبهرن)،سايپاآذين‌ (خاذين)،توسعه معدني و صنعتي صبان...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي نساجي بروجرد(نبروج)سراميك ‌هاي ‌صنعتي‌اردكان‌(كسرا)، نورد و قطعات‌ فولادي‌(فنورد)،توسعه معدني و صنعتي صبا نو...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي توسعه معدني و صنعتي صبا نور(كنور)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي و محورسازان اي...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور(كنور)،ليزينگ ايرانيان(وايران)،گروه صنعتي بارز(پكرمان)،الكتريك ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي توسعه معدني و صنعتي صبانور(كنور) و صنعتي‌ بهشهر(غبشهر)، با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آم...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 سه شنبه 16 خرداد 1391 پنج شنبه 1 تیر 1391 1250 دانلود
2 دو شنبه 20 خرداد 1392 جمعه 1 شهریور 1392 4668 دانلود
3 سه شنبه 13 خرداد 1393 پنج شنبه 1 آبان 1393 1100 دانلود
4 چهار شنبه 20 خرداد 1394 یک شنبه 1 شهریور 1394 90 دانلود
5 یک شنبه 30 خرداد 1395 دو شنبه 1 شهریور 1395 70 دانلود
6 چهار شنبه 31 خرداد 1396 شنبه 1 مهر 1396 70 دانلود
7 شنبه 12 خرداد 1397 یک شنبه 1 مهر 1397 180 دانلود