نماد توسعه معدنی و صنعتی صبانور توسعه معدنی و صنعتی صبانور

  • 1399/01/14
  • نماد : كنور (توسعه معدنی و صنعتی صبانور)
  • آخرین قیمت : 14,530
  • حجم معاملات : 3,418,440
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 1,361.60%

كنور (توسعه معدنی و صنعتی صبانور)

نماد كنور
آخرین قیمت 14,530
قیمت پایانی 14,616
درصد تغییر قیمت 1,361.60%
تغییر قیمت 13616
بالاترین قیمت 14,999
پایین ترین قیمت 14,500
قیمت دیروز 1,000
حجم 3,418,440
ارزش 49,964,562,476
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 15,156
حداکثر قیمت مجاز 16,750
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 3,327,344
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی توسعه معدنی و صنعتی صبانور
واحد تحلیل مبین سرمایه   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   یک شنبه 6 بهمن 1398-12:40
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی روند حرکتی کنور در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   یک شنبه 23 تیر 1398-10:27
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی توسعه معدنی و صنعتی صبانور
واحد تحلیل مبین سرمایه   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   شنبه 25 خرداد 1398-10:50
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی فعالیت ماهانه کنور
واحد تحلیل مبین سرمایه   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   شنبه 7 اردیبهشت 1398-15:50
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کاهش قیمت سنگ آهن با کاهش تولید فولاد چین
واحد تحلیل مبین سرمایه   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   شنبه 23 اردیبهشت 1396-10:57
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی عوامل موثر بر قیمت سنگ آهن
واحد تحلیل مبین سرمایه   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   دو شنبه 14 فروردین 1396-8:37
0
خام‌فروشی سنگ آهن تا اوایل سال آینده صفر می‌شود
محمدرضا قاسمی   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   شنبه 22 آبان 1395-9:3
0
افزایش نیاز صنعت فولاد به سنگ‌آهن داخلی
محمدرضا قاسمی   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   دو شنبه 17 آبان 1395-11:13
0
صنعت سنگ‌آهن خام کشور به زودی تبدیل به فرآورده‌های تکمیلی خواهد شد.
محمدرضا قاسمی   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   شنبه 15 آبان 1395-15:55
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
3 خبر و اثر گذاری آن بر شرکت های آهنین بورس
واحد تحلیل مبین سرمایه   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   دو شنبه 5 مهر 1395-11:29
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "کنور"
علیرضا حسین پور   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   پنج شنبه 31 تیر 1395-0:8
0
زمانبندی پرداخت سود کنور و اعلام مشخصات سهامداران
سعید معزز   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   شنبه 5 تیر 1395-15:32
0
هیات مدیره‌ای که با ۷ میلیارد تومان زیان عملیاتی ۱۲۰ میلیون تومان پاداش گرفت
حسین الیاسی   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   دو شنبه 31 خرداد 1395-18:37
2
گزارش 12 ماهه "کنور"
علیرضا حسین پور   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395-13:10
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کنور"
علیرضا حسین پور   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   شنبه 1 اسفند 1394-7:36
0