نماد کیمیدارو کیمیدارو

  • 1399/03/15
  • نماد : دكيمي (کیمیدارو)
  • آخرین قیمت : 2,611
  • حجم معاملات : 52,293
  • قیمت دیروز : 2,706
  • درصد تغییرات : -0.52%

دكيمي (کیمیدارو)

نماد دكيمي
آخرین قیمت 2,611
قیمت پایانی 2,692
درصد تغییر قیمت -0.52%
تغییر قیمت -14
بالاترین قیمت 2,728
پایین ترین قیمت 2,598
قیمت دیروز 2,706
حجم 52,293
ارزش 138,904,200
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 25,842
حداکثر قیمت مجاز 28,562
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1,783,930
تحلیل دکیمی
هادي گلي كيكاسري   کیمیدارو   شنبه 27 اردیبهشت 1399-23:4
3
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "دکیمی"
علیرضا حسین پور   کیمیدارو   جمعه 1 مرداد 1395-16:0
2
گزارش 12 ماهه "دکیمی"
علیرضا حسین پور   کیمیدارو   پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395-10:20
0
کیمیدارو (دکیمی)
علیرضا حسین پور   کیمیدارو   شنبه 2 آبان 1394-8:54
0