نماد معدني‌وصنعتي‌چادرملو معدني‌وصنعتي‌چادرملو

  • 1397/12/04
  • نماد : كچاد (معدني‌وصنعتي‌چادرملو)
  • آخرین قیمت : 3,935
  • حجم معاملات : 52,087,213
  • قیمت دیروز : 3,640
  • درصد تغییرات : 8.10%

كچاد (معدني‌وصنعتي‌چادرملو)

نماد كچاد
آخرین قیمت 3,935
قیمت پایانی 3,887
درصد تغییر قیمت 8.10%
تغییر قیمت 295
بالاترین قیمت 3,987
پایین ترین قیمت 3,847
قیمت دیروز 3,640
حجم 52,087,213
ارزش 202,461,300,306
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 3,655
حداکثر قیمت مجاز 4,039
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل گزارش فعالیت شهریور ماه معدنی و صنعتی چادرملو
واحد تحلیل مبین سرمایه   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   سه شنبه 3 مهر 1397-14:25
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
مقایسه مختصر نمادهای سنگ آهنی
واحد تحلیل مبین سرمایه   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   سه شنبه 9 مرداد 1397-10:20
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی گزارش 3 ماهه معدنی و صنعتی چادرملو
واحد تحلیل مبین سرمایه   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   یک شنبه 17 تیر 1397-11:41
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی تحلیلی معدنی و صنعتی چادرملو
واحد تحلیل مبین سرمایه   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   دو شنبه 11 تیر 1397-12:4
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش خردادماه در نماد کچاد
واحد تحلیل مبین سرمایه   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   یک شنبه 3 تیر 1397-8:52
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کچاد-تعدیل شده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   چهار شنبه 13 دی 1396-9:22
1
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت معدني و صنعتي چادرملو -کچاد
سعید معزز   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   چهار شنبه 5 آبان 1395-14:31
0
آخرین روز داد و ستد سهام حق تقدم کچاد
محمد عبداله آبادی   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   شنبه 2 مرداد 1395-8:31
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 3 ماهه (حسابرسی نشده)
علیرضا عزیزاللهی   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   دو شنبه 21 تیر 1395-13:15
2
تحلیل بنیادی معدنی و صنعتی چادرملو
جمال نیاززاده نخعی   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   یک شنبه 6 تیر 1395-8:59
0
گزارش 12 ماهه "کچاد
علیرضا حسین پور   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   شنبه 4 اردیبهشت 1395-8:31
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کچاد"
علیرضا حسین پور   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   سه شنبه 31 فروردین 1395-23:13
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کچاد"
علیرضا حسین پور   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   شنبه 1 اسفند 1394-8:10
0
چادرملو به دنبال حذف بهره مالکانه است (معدنی و صنعتی چادرملو)
علیرضا حسین پور   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   دو شنبه 28 دی 1394-9:12
0
گزارش ماهه "کچاد"
علیرضا حسین پور   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   یک شنبه 27 دی 1394-16:46
0
وضعیت سهام چادرملو تغییری نخواهد داشت
علیرضا حسین پور   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   دو شنبه 27 مهر 1394-17:36
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت معدني و صنعتي چادر ملو(كچاد)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه بدون محدوديت نوسان ق...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي فولاد آلياژي ايران (فولاژ)، نورد آلومينيوم‌ (فنوال)،سرمايه‌گذاري‌غدير(وغدير)،پتروشيمي‌ خارك‌ (شخارك)،مديريت ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي معدني و صنعتي گل گهر (كگل)،معدني‌وصنعتي ‌چادرملو (كچاد)،گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان)و گروه پتروشيمي س.ا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي معدني‌وصنعتي‌ چادرملو(كچاد)، فرآورده‌هاي‌نسوزآذر(كاذر)،گروه‌صنعتي ‌سپاهان‌(فسپا)،كاشي‌ الوند(كلوند)، بانك ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي صنعتي نيرو محركه(خمحركه)،داروسازي اسوه(داسوه)،معدني و صنعتي چادرملو(كچاد)،لعابيران(شل...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي قند نيشابور(قنيشا)،شهد(قشهد)، بين المللي محصولات پارس(شپارس)،پتروشيمي شيراز(شيراز)،معدني و صنعتي چادرملو(كچا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي شيراز(شيراز)،معدني و صنعتي چادرملو(كچاد)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ، بدون محدوديت ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت معدني‌وصنعتي‌چادرملو(كچاد1)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد ب...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت معدني‌وصنعتي‌چادرملو(كچاد1)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد ب...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 شنبه 12 مهر 1382 300
2 چهار شنبه 13 خرداد 1383 سه شنبه 29 دی 1383 400 دانلود
3 دو شنبه 23 خرداد 1384 چهار شنبه 16 آذر 1384 600 دانلود
4 دو شنبه 8 خرداد 1385 شنبه 2 دی 1385 800 دانلود
5 چهار شنبه 2 خرداد 1386 جمعه 1 تیر 1386 450 دانلود
6 سه شنبه 7 خرداد 1387 شنبه 6 مهر 1387 720 دانلود
7 دو شنبه 4 خرداد 1388 چهار شنبه 1 مهر 1388 1170 دانلود
8 دو شنبه 10 خرداد 1389 دو شنبه 1 آذر 1389 930 دانلود
9 یک شنبه 8 خرداد 1390 یک شنبه 5 تیر 1390 600 دانلود
10 چهار شنبه 10 خرداد 1391 دو شنبه 5 تیر 1391 1000 دانلود
11 سه شنبه 21 خرداد 1392 شنبه 15 تیر 1392 1870 دانلود
12 دو شنبه 19 خرداد 1393 یک شنبه 1 تیر 1393 1050 دانلود
13 یک شنبه 7 تیر 1394 شنبه 21 شهریور 1394 650 دانلود
14 سه شنبه 15 تیر 1395 پنج شنبه 1 مهر 1395 350 دانلود
15 یک شنبه 18 تیر 1396 شنبه 15 مهر 1396 200 دانلود
16 چهار شنبه 23 خرداد 1397 سه شنبه 26 تیر 1397 330 دانلود