نماد مهندسی‌نصیرماشین‌ مهندسی‌نصیرماشین‌

  • 1399/04/15
  • نماد : خنصير (مهندسی‌نصیرماشین‌)
  • آخرین قیمت : 1,730
  • حجم معاملات : 8,490
  • قیمت دیروز : 1,756
  • درصد تغییرات : -0.46%

خنصير (مهندسی‌نصیرماشین‌)

نماد خنصير
آخرین قیمت 1,730
قیمت پایانی 1,748
درصد تغییر قیمت -0.46%
تغییر قیمت -8
بالاترین قیمت 1,730
پایین ترین قیمت 1,720
قیمت دیروز 1,756
حجم 8,490
ارزش 14,637,700
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 36,090
حداکثر قیمت مجاز 39,870
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1,316,482
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی نماد خنصیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   مهندسی‌نصیرماشین‌   چهار شنبه 25 دی 1398-11:21
3
نگاهی به نمودار نماد خنصیر
سیدرضا قدمگاهی   مهندسی‌نصیرماشین‌   یک شنبه 3 شهریور 1398-22:56
1
نمودار نماد خنصیر
سیدرضا قدمگاهی   مهندسی‌نصیرماشین‌   دو شنبه 24 تیر 1398-15:15
0
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه خنصیر
سعید معزز   مهندسی‌نصیرماشین‌   یک شنبه 3 مرداد 1395-11:30
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "خنصیر"
علیرضا حسین پور   مهندسی‌نصیرماشین‌   سه شنبه 29 تیر 1395-10:34
0
گزارش 12ماهه منتهی به 94/12/29 خنصیر
سعید معزز   مهندسی‌نصیرماشین‌   پنج شنبه 27 خرداد 1395-20:44
2
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "خنصیر"
علیرضا حسین پور   مهندسی‌نصیرماشین‌   دو شنبه 13 اردیبهشت 1395-14:56
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "خنصیر"
علیرضا حسین پور   مهندسی‌نصیرماشین‌   چهار شنبه 8 اردیبهشت 1395-12:44
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "خنصیر"
علیرضا حسین پور   مهندسی‌نصیرماشین‌   پنج شنبه 27 اسفند 1394-13:25
0