نماد مهندسی‌نصیرماشین‌ مهندسی‌نصیرماشین‌

  • 1398/07/02
  • نماد : خنصير (مهندسی‌نصیرماشین‌)
  • آخرین قیمت : 6,170
  • حجم معاملات : 2,178,488
  • قیمت دیروز : 6,198
  • درصد تغییرات : -0.45%

خنصير (مهندسی‌نصیرماشین‌)

نماد خنصير
آخرین قیمت 6,170
قیمت پایانی 6,247
درصد تغییر قیمت -0.45%
تغییر قیمت -28
بالاترین قیمت 6,399
پایین ترین قیمت 6,150
قیمت دیروز 6,198
حجم 2,178,488
ارزش 13,609,908,759
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 13,440
حداکثر قیمت مجاز 14,854
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 82,867
نگاهی به نمودار نماد خنصیر
سیدرضا قدمگاهی   مهندسی‌نصیرماشین‌   یک شنبه 3 شهریور 1398-22:56
1
نمودار نماد خنصیر
سیدرضا قدمگاهی   مهندسی‌نصیرماشین‌   دو شنبه 24 تیر 1398-15:15
0
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه خنصیر
سعید معزز   مهندسی‌نصیرماشین‌   یک شنبه 3 مرداد 1395-11:30
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "خنصیر"
علیرضا حسین پور   مهندسی‌نصیرماشین‌   سه شنبه 29 تیر 1395-10:34
0
گزارش 12ماهه منتهی به 94/12/29 خنصیر
سعید معزز   مهندسی‌نصیرماشین‌   پنج شنبه 27 خرداد 1395-20:44
2
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "خنصیر"
علیرضا حسین پور   مهندسی‌نصیرماشین‌   دو شنبه 13 اردیبهشت 1395-14:56
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "خنصیر"
علیرضا حسین پور   مهندسی‌نصیرماشین‌   چهار شنبه 8 اردیبهشت 1395-12:44
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "خنصیر"
علیرضا حسین پور   مهندسی‌نصیرماشین‌   پنج شنبه 27 اسفند 1394-13:25
0