نماد مهندسي‌نصيرماشين‌ مهندسي‌نصيرماشين‌

  • 1398/05/28
  • نماد : خنصير (مهندسي‌نصيرماشين‌)
  • آخرین قیمت : 5,785
  • حجم معاملات : 2,892,130
  • قیمت دیروز : 5,510
  • درصد تغییرات : 4.99%

خنصير (مهندسي‌نصيرماشين‌)

نماد خنصير
آخرین قیمت 5,785
قیمت پایانی 5,713
درصد تغییر قیمت 4.99%
تغییر قیمت 275
بالاترین قیمت 5,785
پایین ترین قیمت 5,477
قیمت دیروز 5,510
حجم 2,892,130
ارزش 16,524,042,529
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 5,235
حداکثر قیمت مجاز 5,785
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 167,785
نمودار نماد خنصیر
سیدرضا قدمگاهی   مهندسی‌نصیرماشین‌   دو شنبه 24 تیر 1398-15:15
0
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه خنصیر
سعید معزز   مهندسی‌نصیرماشین‌   یک شنبه 3 مرداد 1395-11:30
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "خنصیر"
علیرضا حسین پور   مهندسی‌نصیرماشین‌   سه شنبه 29 تیر 1395-10:34
0
گزارش 12ماهه منتهی به 94/12/29 خنصیر
سعید معزز   مهندسی‌نصیرماشین‌   پنج شنبه 27 خرداد 1395-20:44
2
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "خنصیر"
علیرضا حسین پور   مهندسی‌نصیرماشین‌   دو شنبه 13 اردیبهشت 1395-14:56
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "خنصیر"
علیرضا حسین پور   مهندسی‌نصیرماشین‌   چهار شنبه 8 اردیبهشت 1395-12:44
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "خنصیر"
علیرضا حسین پور   مهندسی‌نصیرماشین‌   پنج شنبه 27 اسفند 1394-13:25
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي مهندسي نصير ماشين(خنصير)، رينگ سازي مشهد(خرينگ) باتوجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر ش...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> ر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> ر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> ر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> را ن...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت مهندسي نصير ماشين(خنصيرح) با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> ر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت هاي صنعتي كيميدارو(دكيميح)، مهندسي نصير ماشين(خنصيرح) با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون م...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> ر...