نماد صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

  • 1398/06/27
  • نماد : كخاك (صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌)
  • آخرین قیمت : 26,396
  • حجم معاملات : 133,629
  • قیمت دیروز : 26,807
  • درصد تغییرات : -1.53%

كخاك (صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌)

نماد كخاك
آخرین قیمت 26,396
قیمت پایانی 26,286
درصد تغییر قیمت -1.53%
تغییر قیمت -411
بالاترین قیمت 26,999
پایین ترین قیمت 25,500
قیمت دیروز 26,807
حجم 133,629
ارزش 3,477,937,802
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 25,467
حداکثر قیمت مجاز 28,147
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 200,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی صنایع خاک چینی ایران
واحد تحلیل مبین سرمایه   صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌   چهار شنبه 12 تیر 1398-10:17
1
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنايع خاک چيني ايران -کخاک(اصلاحیه)
سعید معزز   صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌   سه شنبه 31 مرداد 1396-14:16
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "کخاک"
علیرضا حسین پور   صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌   پنج شنبه 29 مهر 1395-13:12
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "کخاک"
علیرضا حسین پور   صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-0:22
0
گزارش 12 ماهه "کخاک"
علیرضا حسین پور   صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌   سه شنبه 14 اردیبهشت 1395-12:0
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال "کخاک"
علیرضا حسین پور   صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌   شنبه 1 اسفند 1394-7:57
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال دوره 9 ماهه- "کخاک"
علیرضا حسین پور   صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌   شنبه 1 اسفند 1394-7:56
0
"کخاک" در انتظار سه رویداد مهم با تأثیر بر سودآوری
علیرضا حسین پور   صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌   چهار شنبه 4 آذر 1394-11:16
0