نماد صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

  • 1398/11/29
  • نماد : كخاك (صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌)
  • آخرین قیمت : 11,601
  • حجم معاملات : 383,047
  • قیمت دیروز : 12,084
  • درصد تغییرات : -4.00%

كخاك (صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌)

نماد كخاك
آخرین قیمت 11,601
قیمت پایانی 11,601
درصد تغییر قیمت -4.00%
تغییر قیمت -483
بالاترین قیمت 11,999
پایین ترین قیمت 11,601
قیمت دیروز 12,084
حجم 383,047
ارزش 4,443,778,345
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 38,057
حداکثر قیمت مجاز 42,061
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 200,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی صنایع خاک چینی ایران
واحد تحلیل مبین سرمایه   صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌   چهار شنبه 12 تیر 1398-10:17
1
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنايع خاک چيني ايران -کخاک(اصلاحیه)
سعید معزز   صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌   سه شنبه 31 مرداد 1396-14:16
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "کخاک"
علیرضا حسین پور   صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌   پنج شنبه 29 مهر 1395-13:12
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "کخاک"
علیرضا حسین پور   صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-0:22
0
گزارش 12 ماهه "کخاک"
علیرضا حسین پور   صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌   سه شنبه 14 اردیبهشت 1395-12:0
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال "کخاک"
علیرضا حسین پور   صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌   شنبه 1 اسفند 1394-7:57
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال دوره 9 ماهه- "کخاک"
علیرضا حسین پور   صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌   شنبه 1 اسفند 1394-7:56
0
"کخاک" در انتظار سه رویداد مهم با تأثیر بر سودآوری
علیرضا حسین پور   صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌   چهار شنبه 4 آذر 1394-11:16
0