نماد سکرما سکرما

  • 1399/08/09
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی گزراش 9 ماهه سیمان کرمان
واحد تحلیل مبین سرمایه   سیمان‌ کرمان‌   دو شنبه 21 مهر 1399-8:13
0
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت گروه صنايع سيمان کرمان-سکرما
سعید معزز   سیمان‌ کرمان‌   یک شنبه 23 آبان 1395-12:27
0
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت گروه صنايع سيمان کرما
سعید معزز   سیمان‌ کرمان‌   یک شنبه 23 آبان 1395-11:43
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "سکرما"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ کرمان‌   پنج شنبه 29 مهر 1395-13:5
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه- سکرما
علیرضا حسین پور   سیمان‌ کرمان‌   شنبه 24 بهمن 1394-14:56
0
سیمان کرمان (سکرما): آگهی ثبت افزایش سرمایه
علیرضا حسین پور   سیمان‌ کرمان‌   چهار شنبه 6 آبان 1394-13:53
0
سیمان کرمان
علیرضا حسین پور   سیمان‌ کرمان‌   یک شنبه 26 مهر 1394-11:28
0