نماد سرمايه گذاري پرديس سرمايه گذاري پرديس

  • 1398/05/27
  • نماد : پرديس (سرمايه گذاري پرديس)
  • آخرین قیمت : 2,554
  • حجم معاملات : 20,858,328
  • قیمت دیروز : 2,433
  • درصد تغییرات : 4.97%

پرديس (سرمايه گذاري پرديس)

نماد پرديس
آخرین قیمت 2,554
قیمت پایانی 2,547
درصد تغییر قیمت 4.97%
تغییر قیمت 121
بالاترین قیمت 2,554
پایین ترین قیمت 2,480
قیمت دیروز 2,433
حجم 20,858,328
ارزش 53,118,648,475
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 2,312
حداکثر قیمت مجاز 2,554
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 500,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی خالص ارزش دارایی های پردیس
واحد تحلیل مبین سرمایه   سرمایه گذاری پردیس   دو شنبه 12 آذر 1397-12:2
2
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري پردیس-پردیس
سعید معزز   سرمایه گذاری پردیس   چهار شنبه 13 اردیبهشت 1396-14:30
0
گزارش 12 ماهه "پردیس"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری پردیس   دو شنبه 14 دی 1394-9:6
0
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري پرديس (پرديس1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري پرديس (پرديس1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قر...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت پتروشيمي پرديس (شپديس1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حرا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري پرديس(پرديس)،پاكسان(شپاكسا )، سرمايه گذاري توسعه ملي(وتوسم) با توجه به عدم كشف قيمت در روز معامل...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحب...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحب...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (ثپرديس1) چهار شنبه 19 دی 1397-9:48

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت پتروشيمي پرديس(شپديس)پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي -عمومي فوق العاده مبني بر اصل...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي پتروشيمي پرديس(شپديس) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي و عمومي فوق...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي پرديس(شپديس)، ليزينگ ايرانيان(وايران) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نو...