نماد پتروشیمی‌ اصفهان‌ پتروشیمی‌ اصفهان‌

  • 1391/04/20
  • نماد : شصفها (پتروشیمی‌ اصفهان‌)
  • آخرین قیمت : 9,391
  • حجم معاملات : 4,210,118
  • قیمت دیروز : 9,030
  • درصد تغییرات : 3.73%

شصفها (پتروشیمی‌ اصفهان‌)

نماد شصفها
آخرین قیمت 9,391
قیمت پایانی 9,367
درصد تغییر قیمت 3.73%
تغییر قیمت 337
بالاترین قیمت 9,391
پایین ترین قیمت 9,012
قیمت دیروز 9,030
حجم 4,210,118
ارزش 39,436,665,505
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 8,849
حداکثر قیمت مجاز 9,585
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
افشای اطلاعات شرکت پتروشیمی اصفهان
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی‌ اصفهان‌   دو شنبه 13 آبان 1398-11:12
2
صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه- شصفها
علیرضا حسین پور   پتروشیمی‌ اصفهان‌   یک شنبه 1 آذر 1394-6:57
0
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (شصفها1) چهار شنبه 9 مرداد 1398-10:55

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت پتروشيمي اصفهان (شصفها1) پس از عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت هاي مالي ت...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (شصفها1) دو شنبه 7 مرداد 1398-10:33

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (شصفها1) به دليل عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي سال مالي منتهي...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت پتروشيمي اصفهان (شصفها1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليانه ص...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (شصفها1) سه شنبه 18 تیر 1398-9:35

كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (شصفها1) به دليل عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت مالي سالانه حسابرسي شده منتهي به 1397/...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت پتروشيمي اصفهان (شصفها1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از طريق انجام ...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (شصفها1) چهار شنبه 15 اسفند 1397-9:40

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت پتروشيمي اصفهان (شصفها1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از طريق انجام ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (شصفها1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت پتروشيمي‌ اصفهان‌ متوقف...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي اصفهان (شصفها1) باتوجه به اخبار منتشره متوقف شد. مدير عمليات بازار ...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (شصفها1) چهار شنبه 9 آبان 1397-9:42

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي اصفهان (شصفها1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه ب، از طريق انجام...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (شصفها1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت پتروشيمي‌ اصفهان‌ متوقف...