نماد قندهکمتان‌ قندهکمتان‌

  • 1399/01/14
  • نماد : قهكمت (قندهکمتان‌)
  • آخرین قیمت : 11,449
  • حجم معاملات : 57,449
  • قیمت دیروز : 11,383
  • درصد تغییرات : -3.82%

قهكمت (قندهکمتان‌)

نماد قهكمت
آخرین قیمت 11,449
قیمت پایانی 10,948
درصد تغییر قیمت -3.82%
تغییر قیمت -435
بالاترین قیمت 11,571
پایین ترین قیمت 10,928
قیمت دیروز 11,383
حجم 57,449
ارزش 628,956,981
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 27,189
حداکثر قیمت مجاز 30,051
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1,782,976
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی قند هگمتان
واحد تحلیل مبین سرمایه   قندهکمتان‌   سه شنبه 15 بهمن 1398-9:13
4
شفاف سازی در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم قند هکمتان-قهکمت
سعید معزز   قندهکمتان‌   دو شنبه 26 مهر 1395-10:10
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "قهکمت"
علیرضا حسین پور   قندهکمتان‌   یک شنبه 31 مرداد 1395-9:45
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "قهکمت"
علیرضا حسین پور   قندهکمتان‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-11:38
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "قهکمت"
علیرضا حسین پور   قندهکمتان‌   سه شنبه 31 فروردین 1395-8:55
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "قهمکمت"
علیرضا حسین پور   قندهکمتان‌   چهار شنبه 30 دی 1394-12:0
0
صورتهای مالی 12 ماهه- قهکمت
علیرضا حسین پور   قندهکمتان‌   یک شنبه 1 آذر 1394-7:3
0
کاهش برآورد «قهکمت» از سود 95
علیرضا حسین پور   قندهکمتان‌   چهار شنبه 15 مهر 1394-11:47
0