نماد وبشهر وبشهر

  • 1399/08/07
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی هلدینگ های غذایی
واحد تحلیل مبین سرمایه   توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ   دو شنبه 4 فروردین 1399-10:52
13
تصمیم به خرید وبشهر دارم
مهدی یمینی   توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ   جمعه 9 اسفند 1398-16:43
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی روند حرکت وبشهر در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ   یک شنبه 3 شهریور 1398-9:42
4
واحد تحلیل مبین سرمایه
وبشهر تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ   یک شنبه 20 فروردین 1396-9:55
2
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت توسعه صنايع بهشهر-وبشهر
سعید معزز   توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ   سه شنبه 23 آذر 1395-14:49
0
آگهی ثبت افزایش سرمایه توسعه صنایع بهشهر(وبشهر)
سعید معزز   توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ   دو شنبه 31 خرداد 1395-15:12
1
گزارش 12 ماهه "وبشهر"
علیرضا حسین پور   توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ   سه شنبه 31 فروردین 1395-9:7
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "وبشهر"
علیرضا حسین پور   توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ   پنج شنبه 27 اسفند 1394-13:40
0
پیش بینی درآمد هر سهم "وبشهر"
علیرضا حسین پور   توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ   پنج شنبه 27 اسفند 1394-13:40
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "و"بشهر"
علیرضا حسین پور   توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ   چهار شنبه 28 بهمن 1394-8:30
0
پیش بینی درآمد هر سهم 9 ماهه- وبشهر
علیرضا حسین پور   توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ   سه شنبه 8 دی 1394-21:13
0
افزایش سرمایه ۴۰ درصدی "وبشهر"
علیرضا حسین پور   توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ   سه شنبه 12 آبان 1394-15:23
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه دارويي بركت(بركت)،پمپ سازي ايران(تپمپي)،توليدي چدن سازان(چدن)،كمك فنر ايندامين سايپا(خكمك)،داروسازي كو...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ‌ (وبشهر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ‌ (وبشهر1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي توسعه صنايع بهشهر(وبشهر)،سيمان هگمتان(سهگمت)،سرمايه گذاري صنعت و معدن(وصنعت)،پاكسان(شپاكسا)،گروه صنعتي بوتا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت هاي نفت پارس(شنفت)،توسعه صنايع بهشهر(وبشهر)و فولاد خوزستان(فخوز)، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي ب...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ‌(وبشهر1)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا سا...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (وبشهرح) دو شنبه 10 مهر 1396-10:6

به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي حق تقدم استفاده نشده شركت توسعه صنايع بهشهر(وبشهرح)با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي متوقف خو...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> ر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> ر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> ر...