نماد صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌

  • 1398/03/01
  • نماد : خريخت (صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌)
  • آخرین قیمت : 1,179
  • حجم معاملات : 15,965,577
  • قیمت دیروز : 1,207
  • درصد تغییرات : -2.32%

خريخت (صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌)

نماد خريخت
آخرین قیمت 1,179
قیمت پایانی 1,185
درصد تغییر قیمت -2.32%
تغییر قیمت -28
بالاترین قیمت 1,218
پایین ترین قیمت 1,171
قیمت دیروز 1,207
حجم 15,965,577
ارزش 18,920,798,514
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 1,126
حداکثر قیمت مجاز 1,244
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 504,873
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) صنایع ریخته گری ایران-خریخت
سعید معزز   صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌   شنبه 30 بهمن 1395-12:24
0
یش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 5 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/05/31 صنایع ریخته گری ایران-خریخت
سعید معزز   صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌   دو شنبه 12 مهر 1395-14:35
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "خریخت"
علیرضا حسین پور   صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌   سه شنبه 5 مرداد 1395-15:54
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "خریخت"
علیرضا حسین پور   صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌   چهار شنبه 26 خرداد 1395-16:5
1
گزارش 12 ماهه "خریخت"
علیرضا حسین پور   صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌   دو شنبه 27 اردیبهشت 1395-20:48
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "خریخت"
علیرضا حسین پور   صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌   جمعه 21 اسفند 1394-11:21
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "خریخت"
علیرضا حسین پور   صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌   دو شنبه 5 بهمن 1394-8:17
0
دلایل کاهش سود پیش بینی شده "خریخت"
علیرضا حسین پور   صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌   شنبه 9 آبان 1394-7:55
0
صنایع ریخته گری ایران (خریخت)
علیرضا حسین پور   صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌   جمعه 1 آبان 1394-11:12
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گير...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي آبادان(شپترو)، صنايع ريخته گري ايران(خريخت)، صنايع سرما آفرين ايران(لسرما) پس از برگزاري مجمع عمومي...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي صنايع ريخته گري ايران(خريخت)، بيسكويت گرجي(غگرجي)، گلتاش(شگل)جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به م...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي صنايع ريخته گري ايران(خريخت)، پارس سرام(كسرام)، سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌(وپترو) با محدوديت نوسان قيمت با...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سايپا(خساپا)،صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان(قشرين)،صنايع ريخته گري ايران(خريخت)،شكر(قشكر)،شيمي دارويي دارو پخ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(خريخت) شنبه 31 شهریور 1397-10:45

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت صنايع ريخته گري ايران(خريخت)باتوجه به تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام و اطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدود...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي نفت پارس(شنفت)،كربن ايران(شكربن)،الكتري ك خودرو شرق(خشرق)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند توقف نماد معاملاتي شركت صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌(خريخت1) .با توجه به عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت ادامه مي يابدمديريت عمليات...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌(خريخت1)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بع...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 پنج شنبه 23 تیر 1373 0
2 دو شنبه 19 تیر 1374 0
3 شنبه 23 تیر 1375 0
4 دو شنبه 23 تیر 1376 200
5 چهار شنبه 24 تیر 1377 سه شنبه 31 شهریور 1377 500
6 چهار شنبه 23 تیر 1378 630
7 پنج شنبه 30 تیر 1379 1333
8 پنج شنبه 28 تیر 1380 دو شنبه 5 شهریور 1380 1883
9 چهار شنبه 26 تیر 1381 1677
10 سه شنبه 30 اردیبهشت 1382 1600
11 دو شنبه 25 خرداد 1383 1300
12 چهار شنبه 25 خرداد 1384 1600
13 دو شنبه 22 خرداد 1385 دو شنبه 25 دی 1385 1600 دانلود
14 شنبه 26 خرداد 1386 سه شنبه 25 دی 1386 130 دانلود
15 دو شنبه 27 خرداد 1387 چهار شنبه 25 دی 1387 250 دانلود
16 شنبه 30 خرداد 1388 سه شنبه 15 دی 1388 500 دانلود
17 شنبه 26 تیر 1389 0
18 شنبه 4 تیر 1390 0
19 چهار شنبه 10 خرداد 1391 0
20 شنبه 18 خرداد 1392 0
21 یک شنبه 4 خرداد 1393 0
22 دو شنبه 4 خرداد 1394 0
23 یک شنبه 16 خرداد 1395 0
24 شنبه 20 خرداد 1396 0
25 یک شنبه 20 خرداد 1397 0