نماد پسهند پسهند

  • 1399/08/11
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
تحلیل بنیادی شرکت صنایع لاستیکی سهند در دوره 1399
حسین پارسائیان   صنایع‌ لاستیکی‌ سهند   چهار شنبه 10 اردیبهشت 1399-17:55
4
واحد تحلیل مبین سرمایه
پسهند- هفتگی- تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   صنایع‌ لاستیکی‌ سهند   یک شنبه 5 شهریور 1396-10:10
2
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت صنايع لاستيکي سهند -پسهند
سعید معزز   صنایع‌ لاستیکی‌ سهند   سه شنبه 16 آذر 1395-15:36
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "پسهند"
علیرضا حسین پور   صنایع‌ لاستیکی‌ سهند   پنج شنبه 29 مهر 1395-20:0
0
اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت صنایع لاستیکی سهند(پسهند)
سعید معزز   صنایع‌ لاستیکی‌ سهند   سه شنبه 19 مرداد 1395-12:56
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "پسهند"
علیرضا حسین پور   صنایع‌ لاستیکی‌ سهند   پنج شنبه 31 تیر 1395-12:0
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "پسهند"
علیرضا حسین پور   صنایع‌ لاستیکی‌ سهند   جمعه 21 اسفند 1394-6:43
0
لاستیک سهند (پسهند)
علیرضا حسین پور   صنایع‌ لاستیکی‌ سهند   سه شنبه 5 آبان 1394-10:19
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(پسهند) چهار شنبه 22 خرداد 1398-9:16

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت صنايع لاستيكي سهند(پسهند)با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ارتباطات سيار ايران(همراه)،سيمان اروميه(ساروم)،خدمات انفورماتيك(رانفور)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي(غشاذر)، سيمان اروميه(ساروم)، خدمات انفورماتيك(رانفور)، داروسازي ز...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي فرآورده هاي نسوزآذر(كاذر)، شيشه همدان(كهمدا)، صنايع لاستيكي سهند(پسهند)، كارخانجات پارس الكتريك(لپارس) با م...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به ...