نماد آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

  • 1399/01/20
  • نماد : خاهن (آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌)
  • آخرین قیمت : 2,897
  • حجم معاملات : 10
  • قیمت دیروز : 3,017
  • درصد تغییرات : 0.00%

خاهن (آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌)

نماد خاهن
آخرین قیمت 2,897
قیمت پایانی 3,017
درصد تغییر قیمت 0.00%
تغییر قیمت 0
بالاترین قیمت 2,897
پایین ترین قیمت 2,897
قیمت دیروز 3,017
حجم 10
ارزش 28,970
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 8,507
حداکثر قیمت مجاز 9,401
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 6,211,952
واحد تحلیل مبین سرمایه
آیا خاهن خواهد توانست در کانال صعودی حرکت خودش را ادامه دهد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌   چهار شنبه 30 آبان 1397-11:58
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "خاهن"
علیرضا حسین پور   آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌   دو شنبه 19 مهر 1395-14:45
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "خاهن"
علیرضا حسین پور   آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-19:32
0
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت آهنگري تراکتور سازي ايران
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌   سه شنبه 22 تیر 1395-10:6
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 12 ماهه "خاهن"
علیرضا حسین پور   آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌   یک شنبه 13 تیر 1395-17:1
0
مجوز اولین افزایش سرمایه ۱۲۸ درصدی از تجدید ارزیابی صادر شد
مجید ششمانی   آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌   چهار شنبه 26 خرداد 1395-8:5
0
افزایش سرمایه خاهن
سعید معزز   آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌   سه شنبه 25 خرداد 1395-20:22
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "خاهن"
علیرضا حسین پور   آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌   پنج شنبه 27 اسفند 1394-10:22
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه- "خاهن"
علیرضا حسین پور   آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌   پنج شنبه 24 دی 1394-13:25
1
پیشنهاد افزایش سرمایه
علیرضا حسین پور   آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌   سه شنبه 12 آبان 1394-8:30
0
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن)
علیرضا حسین پور   آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌   چهار شنبه 6 آبان 1394-13:57
0
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن)
علیرضا حسین پور   آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌   چهار شنبه 6 آبان 1394-13:56
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه سرمايه گذاري سايپا(وساپا)،داروئي و بهداشتي لقمان(دلقما)،سرمايه گذاري پارس توشه(وتوشه)،آهنگري تراكتورساز...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت آهنگري تراكتورسازي ايران(خاهنح)با توجه به بازگشايي نماد اصلي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكاني...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري پارس توشه(وتوشه)، صنايع كاشي و سراميك سينا(كساوه)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت آهنگري تراكتورسازي ايران(خاهنح) باتوجه به اعلام مهلت پذيره نويسي،بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت آهنگري تراكتور سازي ايران(خاهن)با توجه به رفع تعليق نماد معاملاتي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معامل...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت كارخانجات كمك فنر ايندامين سايپا(خكمك)جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت آهنگري تراكتورسازي ايران(خاهنح)و حق تقدم استفاده نشده شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(تاپيك...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (خاهنح) سه شنبه 11 اردیبهشت 1397-10:38

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت آهنگري تراكتورسازي ايران(خاهنح)با توجه به اعلام دوره پذيره نويسي، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم ...