نماد سرمايه گذاري مسكن شمال شرق سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

  • 1398/03/01
  • نماد : ثشرق (سرمايه گذاري مسكن شمال شرق)
  • آخرین قیمت : 1,389
  • حجم معاملات : 10,560,329
  • قیمت دیروز : 1,323
  • درصد تغییرات : 4.99%

ثشرق (سرمايه گذاري مسكن شمال شرق)

نماد ثشرق
آخرین قیمت 1,389
قیمت پایانی 1,369
درصد تغییر قیمت 4.99%
تغییر قیمت 66
بالاترین قیمت 1,389
پایین ترین قیمت 1,285
قیمت دیروز 1,323
حجم 10,560,329
ارزش 14,456,381,643
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 1,257
حداکثر قیمت مجاز 1,389
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 410,509
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 دوره 6 ماهه -سرمایه گذاری مسکن شمال شرق-ثشرق
سعید معزز   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   یک شنبه 10 اردیبهشت 1396-15:30
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
ثشرق-هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   یک شنبه 20 فروردین 1396-8:58
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سرمايه گذاري مسکن شمال شرق-ثشرق
سعید معزز   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   شنبه 29 آبان 1395-9:53
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "ثشرق"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   دو شنبه 28 تیر 1395-22:31
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "ثشرق"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   یک شنبه 30 خرداد 1395-9:25
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "ثشرق"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   دو شنبه 30 فروردین 1395-17:40
0
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه "ثشرق"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   دو شنبه 7 دی 1394-9:2
0
گزارش 12 ماهه "ثشرق"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   پنج شنبه 28 آبان 1394-17:2
0
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   سه شنبه 26 آبان 1394-12:20
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر اصلاح اساسنامه، كارخانجات نساجي ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي موتوژن(بموتو)، بيمه ما(ما)، سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق)، حق تقدم شركت ذغال سنگ نگين طبس(كطبسح)، حق تقدم...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (ثشرق) یک شنبه 2 دی 1397-10:33

به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي و عم...
پیغام ناظر

حراج مجدد نماد معاملاتي(ثشرق) چهار شنبه 4 مهر 1397-9:11

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق)باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق)،سرمايه‌گذاري‌نيرو (ونيرو)، با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت لعابيران‌(شلعاب)،سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق)و گروه مديريت سرمايه گذاري اميد(واميد)با محدوديت نوسان قيمت با...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق1)با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي صنايع جوشكاب يزد(بكاب)،افست(چافست)، سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق)و سيمان سفيد ني ريز(سنير)با توجه به عدم ...
پیغام ناظر

حراج مجدد نماد معاملاتي (ثشرق) سه شنبه 7 شهریور 1396-9:0

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق) با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (ثشرق) دو شنبه 6 شهریور 1396-11:27

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق) با توجه به اعلام پيش بيني درامد هر سهم سال مالي منتهي به 1397/06/31-تعديل پي...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 دو شنبه 28 آذر 1390 پنج شنبه 8 دی 1390 350 دانلود
2 چهار شنبه 22 آذر 1391 شنبه 2 دی 1391 400 دانلود
3 شنبه 30 آذر 1392 سه شنبه 1 بهمن 1392 230 دانلود
4 یک شنبه 16 آذر 1393 چهار شنبه 1 بهمن 1393 300 دانلود
5 یک شنبه 6 دی 1394 پنج شنبه 1 بهمن 1394 251 دانلود
6 یک شنبه 5 دی 1395 جمعه 1 بهمن 1395 110 دانلود
7 یک شنبه 24 دی 1396 0
8 سه شنبه 4 دی 1397 0