نماد سرمایه گذاری مسکن شمال شرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

  • 1399/01/09
  • نماد : ثشرق (سرمایه گذاری مسکن شمال شرق)
  • آخرین قیمت : 2,092
  • حجم معاملات : 2,448,493
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 117.10%

ثشرق (سرمایه گذاری مسکن شمال شرق)

نماد ثشرق
آخرین قیمت 2,092
قیمت پایانی 2,171
درصد تغییر قیمت 117.10%
تغییر قیمت 1171
بالاترین قیمت 2,179
پایین ترین قیمت 2,092
قیمت دیروز 1,000
حجم 2,448,493
ارزش 5,315,838,337
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 4,409
حداکثر قیمت مجاز 4,873
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 10,773,540
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 دوره 6 ماهه -سرمایه گذاری مسکن شمال شرق-ثشرق
سعید معزز   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   یک شنبه 10 اردیبهشت 1396-15:30
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
ثشرق-هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   یک شنبه 20 فروردین 1396-8:58
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سرمايه گذاري مسکن شمال شرق-ثشرق
سعید معزز   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   شنبه 29 آبان 1395-9:53
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "ثشرق"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   دو شنبه 28 تیر 1395-22:31
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "ثشرق"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   یک شنبه 30 خرداد 1395-9:25
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "ثشرق"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   دو شنبه 30 فروردین 1395-17:40
0
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه "ثشرق"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   دو شنبه 7 دی 1394-9:2
0
گزارش 12 ماهه "ثشرق"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   پنج شنبه 28 آبان 1394-17:2
0
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   سه شنبه 26 آبان 1394-12:20
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر اصلاح اساسنامه، كارخانجات نساجي ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي موتوژن(بموتو)، بيمه ما(ما)، سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق)، حق تقدم شركت ذغال سنگ نگين طبس(كطبسح)، حق تقدم...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (ثشرق) یک شنبه 2 دی 1397-10:33

به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي و عم...
پیغام ناظر

حراج مجدد نماد معاملاتي(ثشرق) چهار شنبه 4 مهر 1397-9:11

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق)باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق)،سرمايه‌گذاري‌نيرو (ونيرو)، با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت لعابيران‌(شلعاب)،سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق)و گروه مديريت سرمايه گذاري اميد(واميد)با محدوديت نوسان قيمت با...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق1)با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي صنايع جوشكاب يزد(بكاب)،افست(چافست)، سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق)و سيمان سفيد ني ريز(سنير)با توجه به عدم ...
پیغام ناظر

حراج مجدد نماد معاملاتي (ثشرق) سه شنبه 7 شهریور 1396-9:0

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق) با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (ثشرق) دو شنبه 6 شهریور 1396-11:27

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(ثشرق) با توجه به اعلام پيش بيني درامد هر سهم سال مالي منتهي به 1397/06/31-تعديل پي...