نماد گازلوله‌ گازلوله‌

  • 1391/03/09
  • نماد : پلوله (گازلوله‌)
  • آخرین قیمت : 552
  • حجم معاملات : 674,012
  • قیمت دیروز : 531
  • درصد تغییرات : 3.95%

پلوله (گازلوله‌)

نماد پلوله
آخرین قیمت 552
قیمت پایانی 552
درصد تغییر قیمت 3.95%
تغییر قیمت 21
بالاترین قیمت 552
پایین ترین قیمت 552
قیمت دیروز 531
حجم 674,012
ارزش 372,054,624
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 530
حداکثر قیمت مجاز 574
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1
نگاهی به شرکت تولیدی گاز لوله
واحد تحلیل مبین سرمایه   گازلوله‌   چهار شنبه 7 شهریور 1397-12:11
0
خرید سهم پلوله
حمیدرضا نصیری   گازلوله‌   یک شنبه 1 مرداد 1396-17:40
1
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت گاز لوله (پلوله1)، جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در تاريخ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليدي گاز لوله(پلوله1)، شرکت گسترش صنايع انرژي آذرآب (فنرژي1) و شرکت بيمه تجارت ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليدي گاز لوله(پلوله1)، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ، با م...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت گاز لوله(پلوله1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام، در روز سه شنبه ...
پیغام ناظر
کارگزاران و معامله گران محترم به اطلاع مي رساند؛ زمان سفارش گيري نمادهاي ذيل مجددا از ساعت 10 تا 10:30 مي باشد و معاملات اين نمادها راس ساعت 10:30 ا...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شرکت گاز لوله (پلوله1) پس ارائه اطلاعات شش ماهه 1395 و ارائه گزارش ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شرکت گاز لوله (پلوله1)، با توجه به اطلاعات دريافتي مبني بر انتشار گ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نمادهاي معاملاتي شرکت توليدي گاز لوله (پلوله1) و شرکت كف (شکف1) پس از برگزاري مجا...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نمادهاي معاملاتي شرکت توليدي گاز لوله (پلوله1)، شرکت کاشي صدف سرام استقلال آباده ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شرکت گاز لوله (پلوله1) پس از انشار گزارش عدم اظهار نظر حسابرس نسبت ...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل