نماد باما باما

  • 1398/02/31
  • نماد : كاما (باما)
  • آخرین قیمت : 13,800
  • حجم معاملات : 1,603,579
  • قیمت دیروز : 13,569
  • درصد تغییرات : 1.70%

كاما (باما)

نماد كاما
آخرین قیمت 13,800
قیمت پایانی 13,848
درصد تغییر قیمت 1.70%
تغییر قیمت 231
بالاترین قیمت 14,079
پایین ترین قیمت 13,525
قیمت دیروز 13,569
حجم 1,603,579
ارزش 22,206,721,806
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 12,891
حداکثر قیمت مجاز 14,247
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 400,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید وفروش مهرماه کاما
واحد تحلیل مبین سرمایه   باما   شنبه 5 آبان 1397-11:57
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
رشد ۲۲ درصدی تولید روی کشور در سال گذشته
واحد تحلیل مبین سرمایه   باما   چهار شنبه 6 اردیبهشت 1396-8:27
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "کاما"
علیرضا حسین پور   باما   پنج شنبه 31 تیر 1395-19:35
0
تحلیل تکنیکال باما
جمال نیاززاده نخعی   باما   دو شنبه 24 خرداد 1395-8:18
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کاما"
علیرضا حسین پور   باما   جمعه 21 اسفند 1394-6:4
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کاما"
علیرضا حسین پور   باما   شنبه 1 اسفند 1394-8:19
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "کاما"
علیرضا حسین پور   باما   چهار شنبه 30 دی 1394-16:49
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه دارويي بركت(بركت)، قند مرودشت(قمرو)، حق تقدم شركت فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران(دفراح)و حق تقدم اس...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> ر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه اصفهان(غشصفا)، حق تقدم شركت فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران(دفراح)و حق تقدم استفاده نشده شر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> ر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس(حفارس)، حق تقدم شركت فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران(دفراح)و حق تقدم استفاده نش...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پارس خودرو(خپارس)،باما(كاما)،مخابرات ايران(اخابر)،داروسازي ابوريحان(دابور)،سيمان سپاهان(سپاها)،سيمان فارس و ...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت باما (كاما1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رس...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا)،كالسيمين‌ (فاسمين)،پالايش نفت تهران (شتران)،باما (كاما)،توسعه‌ معادن‌ روي‌...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌‌ (فملي)،فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)، باما (كاما)باتوجه به تغييرات بيش از 50درصدي قيمت ...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (كاماح1) چهار شنبه 17 مرداد 1397-9:1

به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي حق تقدم سهام شركت‌ باما (كاماح1) با توجه به توقف نماد اصلي متوقف گرديد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواه...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 یک شنبه 10 خرداد 1383 750
2 یک شنبه 5 تیر 1384 1000
3 شنبه 30 اردیبهشت 1385 پنج شنبه 1 تیر 1385 1500 دانلود
4 چهار شنبه 20 تیر 1386 5000
5 شنبه 1 تیر 1387 شنبه 14 دی 1387 2500 دانلود
6 یک شنبه 24 خرداد 1388 یک شنبه 15 آذر 1388 255 دانلود
7 دو شنبه 24 خرداد 1389 1000
8 چهار شنبه 25 خرداد 1390 سه شنبه 15 آذر 1390 1200 دانلود
9 پنج شنبه 18 خرداد 1391 سه شنبه 11 مهر 1391 650 دانلود
10 پنج شنبه 9 خرداد 1392 سه شنبه 1 مرداد 1392 1250 دانلود
11 چهار شنبه 7 خرداد 1393 چهار شنبه 1 مرداد 1393 1300 دانلود
12 چهار شنبه 20 خرداد 1394 یک شنبه 1 شهریور 1394 380 دانلود
13 چهار شنبه 12 خرداد 1395 دو شنبه 15 شهریور 1395 75 دانلود
14 چهار شنبه 10 خرداد 1396 یک شنبه 1 مرداد 1396 200 دانلود
15 چهار شنبه 30 خرداد 1397 جمعه 20 مهر 1397 1000 دانلود