نماد سیمان‌ داراب‌ سیمان‌ داراب‌

  • 1399/04/14
  • نماد : ساراب (سیمان‌ داراب‌)
  • آخرین قیمت : 3,200
  • حجم معاملات : 22,000
  • قیمت دیروز : 3,125
  • درصد تغییرات : 0.16%

ساراب (سیمان‌ داراب‌)

نماد ساراب
آخرین قیمت 3,200
قیمت پایانی 3,130
درصد تغییر قیمت 0.16%
تغییر قیمت 5
بالاترین قیمت 3,200
پایین ترین قیمت 3,200
قیمت دیروز 3,125
حجم 22,000
ارزش 70,400,000
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 28,920
حداکثر قیمت مجاز 31,960
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1,642,576
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش اسفندماه ساراب
واحد تحلیل مبین سرمایه   سیمان‌ داراب‌   دو شنبه 5 فروردین 1398-11:10
0
بررسی عملکرد سیمان داراب
یعقوب نصیری زیری   سیمان‌ داراب‌   یک شنبه 27 آبان 1397-14:27
0
پیش بینی درآمد هر سهم سیمان داراب-ساراب
سعید معزز   سیمان‌ داراب‌   سه شنبه 28 دی 1395-14:32
0
پیش بینی در آمد هر سهم سیمان داراب-ساراب
سعید معزز   سیمان‌ داراب‌   چهار شنبه 19 آبان 1395-12:42
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "ساراب"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ داراب‌   پنج شنبه 29 مهر 1395-13:10
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "ساراب"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ داراب‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-11:55
0
گزارش 12 ماهه "ساراب"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ داراب‌   یک شنبه 9 خرداد 1395-6:51
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "ساراب"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ داراب‌   جمعه 21 اسفند 1394-6:6
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "ساراب"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ داراب‌   شنبه 1 اسفند 1394-8:14
0
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه- "ساراب"
علیرضا حسین پور   سیمان‌ داراب‌   شنبه 14 آذر 1394-15:59
0
اعلامیه پذیره نویسی عمومی- سیمان داراب
علیرضا حسین پور   سیمان‌ داراب‌   شنبه 16 آبان 1394-7:31
0
سيمان داراب (ساراب)
علیرضا حسین پور   سیمان‌ داراب‌   چهار شنبه 6 آبان 1394-13:50
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان هرمزگان(سهرمز)،گروه صنايع سيمان كرمان(سكرما)،معدني و صنعتي چادر ملو(كچاد)،سيمان داراب(ساراب)،كارخانجات...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان داراب(ساراب)،كارخانجات ايران مرينوس(نمرينو)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نق...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ داراب‌ (ساراب1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان‌ داراب‌ (ساراب1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفران...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي‌شيراز (شيراز)،عمران‌وتوسعه‌فار س‌ (ثفارس)،بيمه آسيا (آسيا)،صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ (شفارس)،سيمان‌ دارا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ داراب‌ (ساراب1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي خارگ(شخارك)، ملي صنايع مس ايران(فملي)،سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات(ومعا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ داراب‌(ساراب1)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب،متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ن...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي سيمان داراب(ساراب)و صنايع ‌جوشكاب ‌يزد(بكاب)،با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام م...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ داراب‌(ساراب1)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معا...