نماد تكنوتار تكنوتار

  • 1397/12/04
  • نماد : تكنو (تكنوتار)
  • آخرین قیمت : 2,999
  • حجم معاملات : 1,440,816
  • قیمت دیروز : 2,992
  • درصد تغییرات : 0.23%

تكنو (تكنوتار)

نماد تكنو
آخرین قیمت 2,999
قیمت پایانی 2,963
درصد تغییر قیمت 0.23%
تغییر قیمت 7
بالاترین قیمت 2,999
پایین ترین قیمت 2,885
قیمت دیروز 2,992
حجم 1,440,816
ارزش 4,268,694,508
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 2,843
حداکثر قیمت مجاز 3,141
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 167,112
تحلیل تکنیکال تکنو
فرزاد زه کمان   تکنوتار   سه شنبه 7 دی 1395-4:18
0
پیش بینی درآمد هر سهم مهندسی تکنوتار-تکنو
سعید معزز   تکنوتار   شنبه 22 آبان 1395-8:20
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "تکنو"
علیرضا حسین پور   تکنوتار   جمعه 22 مرداد 1395-10:46
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "تکنو"
علیرضا حسین پور   تکنوتار   جمعه 21 اسفند 1394-6:12
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "تکنو"
علیرضا حسین پور   تکنوتار   پنج شنبه 1 بهمن 1394-12:5
0
عملکرد ناامید کننده تکنوتار
علیرضا حسین پور   تکنوتار   سه شنبه 10 آذر 1394-12:20
0
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت تكنوتار (تكنو1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در خصوص ع...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان‌مازندران‌ (سمازن)،كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي)،مخابرات ايران (اخابر)،تكنوتار (تكنو)،سرمايه گذا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت تكنوتار (تكنو1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در خصوص ع...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (تكنو) چهار شنبه 7 شهریور 1397-10:40

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت مهندسي تكنو تار(تكنو)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاءهيئت مديره با محدوديت نوس...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي سبحان دارو(دسبحان)جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي صنعتي سپنتا(فپنتا)،سالمين(غسالم)،راديات ور ايران(ختور)،مهر كام پارس(خمهر)و مهندسي تكنو تار(تكنو)باتوجه به عدم...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي مهر كام پارس(خمهر)و مهندسي تكنو تار(تكنو)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي بدون محد...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو(خگستر)و مهندسي تكنوتار(تكنو)جهت برگزاري مجمع عمومي عاد...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت تكنوتار (تكنو)و حق تقدم استفاده نشده شركت فرآورده هاي نسوز آذر(كاذرح)،باتوجه به عدم كشف قيمت بدون محدوديت نوسان ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت تكنوتار (تكنو)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 شنبه 30 خرداد 1383 190
2 چهار شنبه 31 فروردین 1384 پنج شنبه 15 دی 1384 120 دانلود
3 شنبه 24 تیر 1385 چهار شنبه 1 شهریور 1385 30 دانلود
4 یک شنبه 17 تیر 1386 پنج شنبه 1 شهریور 1386 320 دانلود
5 یک شنبه 23 تیر 1387 شنبه 21 دی 1387 500 دانلود
6 چهار شنبه 4 شهریور 1388 0
7 شنبه 16 مرداد 1389 0
8 شنبه 4 تیر 1390 0
9 سه شنبه 20 تیر 1391 0
10 شنبه 8 تیر 1392 0
11 یک شنبه 29 تیر 1393 0
12 شنبه 6 تیر 1394 0
13 سه شنبه 25 خرداد 1395 0
14 دو شنبه 29 خرداد 1396 0
15 سه شنبه 19 تیر 1397 0