نماد فرآور فرآور

  • 1399/08/09
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
موقعیت خرید عالی این سهم و نگهداری آن برای 4روز
اسدالله چاوشی   فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌   دو شنبه 7 مهر 1399-12:12
8
خرید ممنوع سهم در سقف کانال
اسدالله چاوشی   فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌   یک شنبه 30 شهریور 1399-23:10
13
ارزش واقعی سهم
وحید زاده ربانیان   فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌   چهار شنبه 9 بهمن 1398-22:55
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی فعالیت سالیانه فرآور و تجریه و تحلیل صورتهای مالی آن
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌   شنبه 14 اردیبهشت 1398-15:32
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش اسفندماه فرآور
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌   چهار شنبه 7 فروردین 1398-12:22
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌   دو شنبه 8 بهمن 1397-15:28
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
چالش چندگانگی نرخ ارز برای تولیدکنندگان صنعت روی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌   یک شنبه 14 مرداد 1397-9:43
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی عملکرد سه ماهه اول فرآور در سال 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌   شنبه 30 تیر 1397-10:13
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش فعالیت خرداد ماه فرآور
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌   دو شنبه 4 تیر 1397-15:0
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
فراور-ماهیانه-تعدیل نشده-لگاریتمی.
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌   شنبه 6 خرداد 1396-11:16
2
پوشش متفاوت 6 ماهه 95 نسبت به 6 ماهه 94
محمدرضا قاسمی   فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌   چهار شنبه 28 مهر 1395-8:19
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 12 ماهه "فرآور"
علیرضا حسین پور   فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌   شنبه 4 اردیبهشت 1395-11:35
2
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 ر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي فرآورده هاي نسوز ايران(كفرا)، داروسازي زهراوي(دزهراوي)، داروسازي فارابي(دفارا)با توجه به تغييرات بيش از 50 د...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (كفرآور1) به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفران...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گ...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (کفرآور1) چهار شنبه 19 تیر 1398-10:50

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت فرآورده هاي سيمان شرق (کفرآور1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص ن...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت فرآورده‌هاي غذايي و قند چهارمحال (قچار1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت و عدم ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت فرآورده‌هاي غذايي و قند چهارمحال (قچار1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت و عدم ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي فرآورده هاي نسوز پارس(كفپارس)، بيسكويت گرجي(غگرجي)، سيمان شمال(سشمال) باتوجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي صنعتي نيرو محركه(خمحركه)، فرآورده هاي نسوز ايران (كفرا)، باما(كاما)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبن...