نماد هتل پارسيان كوثر اصفهان هتل پارسيان كوثر اصفهان

  • 1398/03/01
  • نماد : گكوثر (هتل پارسيان كوثر اصفهان)
  • آخرین قیمت : 14,000
  • حجم معاملات : 357,526
  • قیمت دیروز : 13,689
  • درصد تغییرات : 2.27%

گكوثر (هتل پارسيان كوثر اصفهان)

نماد گكوثر
آخرین قیمت 14,000
قیمت پایانی 14,094
درصد تغییر قیمت 2.27%
تغییر قیمت 311
بالاترین قیمت 14,349
پایین ترین قیمت 13,908
قیمت دیروز 13,689
حجم 357,526
ارزش 5,038,851,288
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 13,005
حداکثر قیمت مجاز 14,373
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
عرضه اولیه گکوثر
واحد تحلیل مبین سرمایه   هتل پارسیان کوثر اصفهان   یک شنبه 12 شهریور 1396-11:1
0
معرفی نخستین هتل فرابورسی برای عرضه اولیه ۱۵ درصد سهام
سعید معزز   هتل پارسیان کوثر اصفهان   چهار شنبه 30 فروردین 1396-8:16
0
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (گكوثر1) دو شنبه 23 اردیبهشت 1398-9:22

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان (گكوثر1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي سال...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت هتل پارسيان كوثر اصفهان (گكوثر1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 6...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان (گكوثر1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بط...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان (گكوثر1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بط...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (گكوثر1) دو شنبه 12 آذر 1397-9:59

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان (گكوثر1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان (گكوثر1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قي...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت هتل ژارسيان كوثر اصفهان (گكوثر1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام، از...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان (گكوثر1)، جهت برگزاري مجمع عمومي عادي سا...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ حداكثر محدوديت حجمي در هر سفارش (بلوک) جهت نماد معاملاتي شرکت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان در ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ حداكثر محدوديت حجمي در هر سفارش (بلوک) جهت نماد معاملاتي شرکت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان در ...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 دو شنبه 21 اردیبهشت 1394 1246
2 شنبه 4 اردیبهشت 1395 600
3 چهار شنبه 28 تیر 1396 یک شنبه 1 مرداد 1396 860 دانلود
4 چهار شنبه 26 اردیبهشت 1397 جمعه 15 تیر 1397 1120 دانلود
5 شنبه 28 اردیبهشت 1398 جمعه 1 شهریور 1398 810 دانلود