نماد هتل پارسیان کوثر اصفهان هتل پارسیان کوثر اصفهان

  • 1399/01/09
  • نماد : گكوثر (هتل پارسیان کوثر اصفهان)
  • آخرین قیمت : 12,200
  • حجم معاملات : 1,671,578
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 1,120.00%

گكوثر (هتل پارسیان کوثر اصفهان)

نماد گكوثر
آخرین قیمت 12,200
قیمت پایانی 12,200
درصد تغییر قیمت 1,120.00%
تغییر قیمت 11200
بالاترین قیمت 12,200
پایین ترین قیمت 12,200
قیمت دیروز 1,000
حجم 1,671,578
ارزش 20,393,251,600
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 43,627
حداکثر قیمت مجاز 48,219
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1,088,780
واحد تحلیل مبین سرمایه
عرضه اولیه گکوثر
واحد تحلیل مبین سرمایه   هتل پارسیان کوثر اصفهان   یک شنبه 12 شهریور 1396-11:1
0
معرفی نخستین هتل فرابورسی برای عرضه اولیه ۱۵ درصد سهام
سعید معزز   هتل پارسیان کوثر اصفهان   چهار شنبه 30 فروردین 1396-8:16
0