نماد وبرق وبرق

  • 1399/08/02
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
واحد تحلیل مبین سرمایه
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
واحد تحلیل مبین سرمایه   س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی   دو شنبه 21 مهر 1399-14:21
7
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (وبرق1) چهار شنبه 19 تیر 1398-9:51

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوين (وبرق1) پس از برگزاري ك...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (وبرق1) چهار شنبه 10 بهمن 1397-10:3

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوين (وبرق1) جهت برگزاري مجم...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق در منطقه زنجان و فزوين (وبرق1) پس از اعلام تنف...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (وبرق1) چهار شنبه 3 بهمن 1397-11:42

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق در منطقه زنجان و فزوين (وبرق1) پس از اعلام تنف...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (وبرق1) چهار شنبه 26 دی 1397-9:53

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوين (وبرق1) جهت برگزاري مج...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 97/5/84780 مورخ 1397/05/30 اين شركت، مطابق با مصوبه مورخ 1397/05/29 کميته م...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوين (وبرق1) پس از برگزاري م...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (وبرق1) چهار شنبه 4 بهمن 1396-9:27

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوين (وبرق1) پس از برگزاري م...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (وبرق1) سه شنبه 26 دی 1396-10:28

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوين (وبرق1) جهت برگزاري مجم...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت حجمي(حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نمادهاي معاملاتي در تابلو پايه ج شامل نمادهاي...