نماد شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

  • 1399/03/05
  • نماد : غگلپا (شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان)
  • آخرین قیمت : 9,900
  • حجم معاملات : 1,129,658
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 890.00%

غگلپا (شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان)

نماد غگلپا
آخرین قیمت 9,900
قیمت پایانی 9,900
درصد تغییر قیمت 890.00%
تغییر قیمت 8900
بالاترین قیمت 9,900
پایین ترین قیمت 9,900
قیمت دیروز 1,000
حجم 1,129,658
ارزش 11,183,614,200
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 93,943
حداکثر قیمت مجاز 103,831
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 505,628
بانک ملت
سیدحسن سجادی فر   شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان   دو شنبه 29 اردیبهشت 1399-18:28
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
رشد نرخ محصولات غگلپا
واحد تحلیل مبین سرمایه   شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان   چهار شنبه 14 شهریور 1397-9:46
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
غگلپا-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان   یک شنبه 12 شهریور 1396-8:34
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (غگلپا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه ص...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (غگلپا1) یک شنبه 5 خرداد 1398-9:30

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (غگلپا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه ص...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (غگلپا1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به م...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (غگلپا1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (غگلپا1) سه شنبه 7 اسفند 1397-9:46

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (غگلپا1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (غگلپا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت شير پاستوريزه پگاه گلپا...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (غگلپا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت شير پاستوريزه پگاه گلپا...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان(غگلپا1) پس از ارائه دلايل رفع تعليق و اطلاعات با...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (غگلپا1) چهار شنبه 10 مرداد 1397-10:39

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان(غگلپا1) پس از ارائه دلايل رفع تعليق و اطلاعات با...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (غگلپا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه ص...