نماد وسپهر وسپهر

  • 1399/08/09
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
بازگشت تورم
رقیه نصیری   سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات   یک شنبه 13 مهر 1399-23:12
6
عرضه اولیه وسپهر
مجید نیک یار   سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات   شنبه 29 شهریور 1399-8:7
120