نماد سرمایه گذاری صبا تامین سرمایه گذاری صبا تامین

دو خبر از نماد «صبا» / تایید افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از سوی هیات‌مدیره
مرتضی نوری اقدم   سرمایه گذاری صبا تامین   یک شنبه 21 اردیبهشت 1399-16:13
8
پیام های بررسی نشده
سیدحسن سجادی فر   سرمایه گذاری صبا تامین   جمعه 19 اردیبهشت 1399-21:17
3
مهلت تسویه بدهی بابت خرید عرضه اولیه
امیر دوست محمدی   سرمایه گذاری صبا تامین   یک شنبه 24 فروردین 1399-9:53
3
عدم سفارش آفلاين
آریا دهقانی   سرمایه گذاری صبا تامین   جمعه 22 فروردین 1399-5:40
2
تعداد سهم عرضه اولیه یک سهم کمتر!!!
اعظم موسوی قوزلوجه   سرمایه گذاری صبا تامین   پنج شنبه 21 فروردین 1399-16:19
6
عرضه اولیه صبا
مسعود قربانی   سرمایه گذاری صبا تامین   چهار شنبه 20 فروردین 1399-22:52
3
حداکثر میزان منفی بودن حساب
بهرام نجف پور   سرمایه گذاری صبا تامین   چهار شنبه 20 فروردین 1399-14:35
7
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامي خاص) به منظور خريد منافع حاصل از توسعه 11 حلق...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامي خاص) به منظور خريد منافع حاصل از توسعه 11 حلق...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامي خاص) به منظور خريد منافع حاصل از توسعه 11 حلق...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامي خاص) به منظور خريد منافع حاصل از توسعه 11 حلق...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامي خاص) به منظور خريد منافع حاصل از توسعه 11 حلق...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامي خاص) به منظور خريد منافع حاصل از توسعه 11 حلق...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1442/الف/98 مورخ 1398/04/12 اين شرکت، شرکت سرمايه گذاري ارس صبا (سهامي عام) ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامي خاص) به منظور خريد منافع حاصل از توسعه 11 حلق...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامي خاص) به منظور خريد منافع حاصل از توسعه 11 حلق...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامي خاص) به منظور خريد منافع حاصل از توسعه 11 حلق...