نماد پلیمر آریا ساسول پلیمر آریا ساسول

عرضه اولیه چهارشنبه
مینا شاهنده گللو   پلیمر آریا ساسول   دو شنبه 5 خرداد 1399-15:50
1
نقدینگی مورد نیاز عرضه اولیه آریا
غلامرضا مولائیان   پلیمر آریا ساسول   دو شنبه 5 خرداد 1399-12:16
9
سوال؟؟؟پرداخت نکردن مبلغ اعتباری پس از پنج روز کاری؟؟؟!!!؟؟
میثم مهرزاده   پلیمر آریا ساسول   شنبه 3 خرداد 1399-22:45
3
ثبت سفارش
صادق علیمی   پلیمر آریا ساسول   جمعه 2 خرداد 1399-16:16
7